“ซี.พี.” จัดสัมมนาแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมการจ้างที่มีจริยธรรมและเท่าเทียม

ภาพ: เครือซีพี

เครือ ซี.พี.ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม ยกระดับจัดหาแรงงานข้ามชาติ พร้อมดูแลพนักงานให้เท่าเทียม สร้างวัฒนธรรมองค์กรยอมรับความหลากหลาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เครือ ซี.พี.เปิดเผยถึงงานอบรมออนไลน์ เรื่องการส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม (C.P. Group Ethical Recruitment) ให้แก่บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกัมพูชา ตามกระบวนสรรหาที่เป็นธรรมและเปิดเผย (Open Tender Process) เพื่อยกระดับการสรรหาและคัดเลือกบริษัทจัดหาแรงงานที่ให้บริการกับบริษัทในเครือ

ซึ่งงานนี้มีบริษัทจัดหางานเข้ารับฟังการบรรยายร่วมกว่า 50 บริษัท และได้รับเกียรติจากนางสาวชลธิชา ตั้งวรมงคล ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการสรรหาแรงงานที่เป็นธรรม และนายแอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อการยกระดับแนวปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมของเครือ

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเจตนารมณ์ในการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำ หรือการสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ้างแรงงานข้ามชาติของเครือ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่  • ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  • หลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
  • หลักการสากลของ UN Global Compact
  • ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ซึ่งมีผลบังคับใช้และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ อันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้

นางสาวปรมินทร วงศ์ไตรรัตน์ ผู้จัดการแผนกสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อธิบายว่า นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงกระบวนการประเมินคุณสมบัติของบริษัทจัดหางาน ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

“เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นเรื่องการดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับความเท่าเทียม ส่งเสริมความแตกต่าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับในความหลากหลายต่าง ๆ เช่น อายุ เพศสภาพ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งบริษัทภายในเครือฯ ได้จัดพื้นที่ที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่างหลากหลาย สามารถเลือกพื้นที่ที่ตนรู้สึกปลอดภัย และสบายใจในการใช้สอย เช่น การจัดทำห้องน้ำเสมอภาค หรือ universal design


โดยมีการนำร่องที่ทรู คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มเพศทางเลือกรู้สึกปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะในที่ทำงาน และห้องประกอบศาสนกิจ (ห้องละหมาด) ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานมุสลิม เป็นต้น”

ภาพ : เครือ ซี.พี.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ