ฟรีแลนซ์สถานบันเทิง รีบสมัคร ม.40 รับ 5,000 บาท หมดเขตวันนี้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2565

แรงงานอิสระที่ทำงานในสถานบันเทิง สามารถสมัครมาตรา 40 เพื่อรับเยียวยา 5,000 บาท ภายในวันนี้ (14 ม.ค.)

วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยโอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา (มาตรา 33, 39 และ 40) สัญชาติไทย ที่เป็นแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือที่ทำงานบันเทิง นักร้อง ลิเก นักดนตรี เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนคนละ 5,000 บาท

เนื่องจากยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะมาตรการของรัฐบาลสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ขาดรายได้ โดยผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงมีจำนวนประมาณ 120,000 คน

ทั้งนี้ แรงงานอิสระในกิจการสถานบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครพร้อมชำระเงินสมทบภายในวันนี้ (14 ม.ค.) และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ช่องทางสมัคร ม.40

 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบลดอัตราส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามรายละเอียด ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย


 • ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ

 • ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

เงื่อนไขสมัคร ม.40

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือที่ทำงานบันเทิง นักร้อง ลิเก นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ คนขับรถรับ-ส่งที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสมัครได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ