ซาอุฯดีมานด์แรงงาน 8 ล้านคน เช็กอาชีพที่เปิดโอกาสให้คนไทยที่นี่

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียกลับสู่ภาวะปกติ แรงงานไทยจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูง โดยซาอุฯกำลังดำเนินการจัดการหาแรงงานต่างชาติฝีมือดีตั้งเป้า 8 ล้านคน

วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักร

พร้อมทั้งหารือทวิภาคีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านแรงงานไทย เพราะในอดีตเคยเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของไทยในตะวันออกกลาง โดยจากสถิติของกระทรวงแรงงานระบุว่า ในบางช่วงเคยมีแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบียมีสูงถึง 300,000 คน นำรายได้เข้าประเทศโดยเฉลี่ยปีละ 9,000 ล้านบาท

ไทยมีเฮ ซาอุต้องการแรงงาน 8 ล้านคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี (Ahmad Sulaiman ALRajhi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม เพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน ณ เรือนรับรองแขกต่างประเทศ พระราชวังคิงซาอุด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

นายสุชาติกล่าวว่า ซาอุดีอาระเบียมีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนามากมาย ที่ยังคงต้องการการสนับสนุนจากต่างชาติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และด้านแรงงานจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ และแรงงานฝีมือ และกึ่งฝีมือของไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม

จากการหารือในครั้งนี้ ทั้งไทยและซาอุดีอาระเบียมีความเห็นพ้องให้เร่งรัดความร่วมมือในอนาคต หากเร่งรัดความร่วมมือได้โดยเร็วจะสร้างผลประโยชน์อย่างมากต่อทั้ง 2 ประเทศ โดยฝ่ายซาอุดีอาระเบียยังให้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมดำเนินการจัดการหาแรงงานดีมีฝีมือ

ตั้งเป้าให้ได้ 8 ล้านคน ซึ่งไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ และซาอุดีอาระเบียประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

นอกจากนี้ นายสุชาติยังได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เป็นผู้ประสานงานหลักกับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตามความต้องการของซาอุดีอาระเบียต่อไป

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ และขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบีย ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้กลับเข้ามาทำงานในซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง

“ประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของซาอุดีอาระเบีย และกระทรวงแรงงานยังมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถฝึกอาชีพและประสบการณ์ให้ตรงกับแรงงานในสาขาที่ซาอุดีอาระเบียต้องการ รวมทั้งมีบริษัทจัดหางานที่มีความน่าเชื่อถือจดทะเบียนและภายใต้การควบคุมของกระทรวงแรงงาน”

แรงงานในซาอุขาดแคลน

ซาอุดีอาระเบียเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากนโยบาย Saudization ที่กำหนดให้ภาครัฐและเอกชนต้องจ้างคนซาอุดิอาระเบียเข้าทำงานร้อยละ 20 ของคนงานทั้งหมด ทำให้บางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน เริ่มชะลอการจัดส่งแรงงานไปซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งคนท้องถิ่นไม่นิยมทำงานหนัก ทั้งไม่มีการอบรมทักษะอาชีพมากพอ

ดังนั้น เมื่ออนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียกลับสู่ภาวะปกติ แรงงานไทยน่าจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูง เพราะซาอุดีอาระเบียเคยเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยมาก่อน และแรงงานไทยมีชื่อเสียงด้านฝีมือและความขยันอดทน เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้าง

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่า ที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียยังไม่อนุมัติออกวีซ่าจ้างแรงงานไทย ยกเว้นไม่สามารถหาคนซาอุดิอาระเบียที่เหมาะสมเข้าทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในซาอุดีอาระเบียจำนวน 1,345 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564) แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างพาไปทำงาน และ reentry โดยตำแหน่งงานที่แรงงานไทยไปทำงาน เช่น ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป คนงานควบคุมเครื่องจักร ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน เป็นต้น

ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ

สำหรับตัวอย่างตำแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานไทย โดยข้อมูลจากกรมการจัดหางานระบุดังนี้ • วิศวกร
 • พนักงานคอมพิวเตอร์
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างก่อสร้าง
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานในโรงแรม
 • พ่อครัว (อาหารไทย และอาหารเอเชีย)
 • ช่างเสริมสวย
 • ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามแฟชั่น
 • ช่างตัดเย็บผ้าโต๊บ
 • ช่างออกแบบเครื่องประดับ
 • ช่างเจียระไนเพชรพลอย
 • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์
 • พนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตักดิน รถเกรเดอร์

มาตรการดูแลแรงงานต่างชาติ

มาตรการดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติในซาอุดีอาระเบียนั้น จะมี e-Contract Program ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งรักษาสิทธิของลูกจ้าง และลดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงมีข้อริเริ่ม Labor Mobility Initiative ให้แรงงานเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น สร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ซาอุดีอาระเบียเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านแรงงาน “นาญิซ (Najiz)” เพื่อความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการดำเนินเรื่องโดยรับเรื่องร้องเรียน 3 ประเภท ได้แก่

 1. ข้อร้องเรียนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานซาอุดีอาระเบีย
 2. ข้อร้องเรียนของแรงงานที่ทำงานอยู่ในบ้าน เช่น แม่บ้าน คนขับรถส่วนตัว
 3. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับประกันสังคม (GOSI) เช่น การลงทะเบียน เงินชดเชยต่าง ๆ ทั้งฝั่งนายจ้างและแรงงาน

สำหรับการใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนทั้ง 3 ประเภท มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กรณีร้องเรียนภายใต้กฎหมายแรงงานนั้น แรงงานหรือนายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานแรงงานในเขตมณฑลที่ตั้งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นต้นก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ภายในระยะเวลา 21 วัน จึงสามารถจะร้องเรียนโดยตรงผ่านเว็บไซต์นาญิซ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

2. กรณีร้องเรียนของแรงงานที่ทำงานอยู่ในบ้าน เช่น แม่บ้าน คนขับรถส่วนตัว และอื่น ๆ นั้นให้แรงงานหรือนายจ้างยื่นข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับแรงงานภายในบ้าน ซึ่งการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นมีระยะเวลา 5 วัน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้คณะกรรมการมีเวลา 10 วันในการออกคำตัดสิน หากคำตัดสินเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายนั้น ๆ มีสิทธิอุทธรณ์คำตัดสินโดยยื่นร้องเรียนโดยตรงผ่านเว็บไซต์นาญิซ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

3. สำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับประกันสังคม (GOSI) นั้นมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 1) แรงงานหรือนายจ้างยื่นคำร้องไปยังองค์กรประกันสังคม 2) หากผลการตัดสินไม่เป็นที่พอใจให้อุทธรณ์ไปยังหน่วยรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะขององค์กรประกันสังคม 3) หากผลการอุทธรณ์ยังคงเป็นที่ไม่น่าพอใจจึงยื่นร้องเรียนโดยตรงผ่านเว็บไซต์นาญิซ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ