OKLS เผยผู้ประกอบการแห่อัพสกิลภาษาจีน-ญี่ปุ่น เล็งโอกาสธุรกิจหลังเปิดประเทศ

OKLS เผยกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีดีมานด์สอนภาษาจีน-ญี่ปุ่นให้พนักงาน ตลาดเติบโต 70% หลังกระแสจีน-ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เผยกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีดีมานด์เติบโตต่อเนื่องกว่า 70% มองหาหลักสูตรจัดอบรมทักษะทางภาษาจีน-ณี่ปุ่นแบบบูรณาการ เน้นสื่อสารเพื่ออาชีพแบบใช้ได้จริงให้กับบุคลากรและพนักงานมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

สอดรับกับข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจาก ททท. ที่ระบุจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 รวมถึงจากการคาดการณ์ของภาครัฐว่า หากจีนเปิดประเทศในช่วงปี 2566 และจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

OKL จึงเตรียมวางหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ได้จริง พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับภาคธุรกิจ ในการใช้ทักษะภาษาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน รับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ลูกค้าองค์กรเรียนจีน-ญี่ปุ่น โต 70%

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีลูกค้ากลุ่มองค์กรทั้งลูกค้าเดิมและรายใหม่ เข้ามาติดต่อและให้ความสนใจบริการจัดฝึกอบรมทักษะภาษาจีน-ญี่ปุ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรเพิ่มขึ้นกว่า 70% ทั้งองค์กรที่เป็นกลุ่มธุรกิจโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธนาคารและสถาบันทางการเงินด้วย

เนื่องจากต้องการเพิ่มทักษะและความสามารถทางภาษาให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 56 เท่า และนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มกว่า 29 เท่า หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวม 37 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ทั้งจากการคาดการณ์ของภาครัฐที่คาดว่าหากประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศในช่วงหลังกลางปี 2565 หรือช่วงวันหยุดชาติจีนในเดือนตุลาคม จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 2-3 ล้านคน ไปจนถึงปี 2566 ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

หลักสูตรหนุนธุรกิจขาย และสร้างแบรนด์

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ที่สอนภาษาจีนและญี่ปุ่น จึงเตรียมความพร้อมในการรองรับลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะด้านหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน-ญี่ปุ่นให้กับบุคลากรและพนักงานขององค์กรให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด จนสามารถนำสู่การสื่อสารได้จริงในการทำงานให้กับองค์กร หรือในอาชีพแบบบูรณาการรอบด้าน

ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล โดยสามารถออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องและเกี่ยวข้องเฉพาะด้านในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยมีทั้งหลักสูตรมาตรฐานที่ครอบคลุมทักษะทางภาษาที่จำเป็น อาทิ ภาษาจีน-ญี่ปุ่นธุรกิจ สำหรับการพูดคุยธุรกิจเบื้องต้น รวมถึงหลักสูตรเฉพาะธุรกิจตามความต้องการ OKLS ก็สามารถออกแบบหลักสูตร ตำราเรียน และสื่อการสอนเพื่อรองรับได้ เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานโรงแรม เพื่อการสื่อสารต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรสำหรับพนักงานขาย ที่เน้นการเจรจา การแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการชำระเงิน เป็นต้น

Advertisement

อีกทั้งยังช่วยรวบรวมคลังคำศัพท์ที่เป็นสินค้าเฉพาะของลูกค้าให้ด้วย เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง คำแนะนำในการดูแลผิวสำหรับพนักงานขายของแบรนด์สกินแคร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้บริการให้กับลูกค้าชาวจีนหรือญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขาย และสร้าง brand loyalty

นอกจากนี้ ในแต่ละหลักสูตรยังได้คำนึงถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ โดยทุก ๆ หลักสูตรจะออกแบบโดยคำนึงถึงระดับของภาษาที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ สอดแทรกมารยาท วิถีชีวิต และความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสื่อสาร รวมถึงยังมีการให้ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอีกด้วย

เรียนออนไลน์-ออนไซต์-ไฮบริด

ในด้านครูผู้สอน OKLS ได้คัดเลือกทั้งครูคนไทยและครูเจ้าของภาษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านภาษา หรือการสอนภาษา และผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบการสอน โดยจะมีฝ่ายวิชาการให้คำปรึกษา ประเมินคุณภาพการสอน รวมถึงดูแลการสอนจนจบหลักสูตร เป็นการช่วยแก้

เพนพอยต์ของลูกค้าองค์กรได้อย่างตรงจุด โดยลูกค้าองค์กรสามารถเลือกหลักสูตรและวางแผนรูปแบบการเรียนได้ตามความต้องการ อาทิ สามารถเลือกครูผู้สอนชาวไทยหรือเจ้าของภาษา กำหนดสถานที่เรียน โดยเลือกเรียนที่ทำงานของลูกค้าเอง หรือเรียนที่ OKLS ทั้ง 8 สาขาก็ได้ และยังสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ On-site Online หรือแบบ Hybrid ผสมผสานตามเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

“ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นด้วยประสบการณ์การสอนทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมานานกว่า 24 ปี OKLS พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยพัฒนายกระดับทักษะทางภาษาจีนและญี่ปุ่นให้กับบุคลากร

เพื่อให้กลายเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสำคัญ ในการปลดล็อกกำแพงทางภาษาระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง” นายประทีปกล่าว