เทรนด์เสริมความงามมาแรง ปี’70 มูลค่าตลาดโลก 7 ล้านล้าน

ความงาม

“เวชศาสตร์ความงาม” (Aesthetic Medicine) เป็นเทรนด์ที่มาแรง และมีอัตราการเติบโตสูง แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ตลาดก็จะฟื้นตัวเร็ว Grand View Research ประเมินมูลค่าตลาดเสริมความงามทั่วโลก คาดว่า ปี 2570 มูลค่าจะแตะที่ 2.16 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 7.14 ล้านล้านบาท เฉลี่ยโตปีละ 13.9% (CAGR ปี 2563-2570) เพิ่มจากปี 2563 ประมาณ 2.5 เท่า

โดยการเสริมหน้าอก นิยมมากที่สุด สอดคล้องกับรายงานของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ที่ระบุว่า การผ่าตัดเสริมหน้าอก คิดเป็นสัดส่วน 16% ของการผ่าตัดเสริมความงามทั้งหมด และการเสริมความงามแบบไม่ผ่าตัดที่นิยมมากสุด คือ การฉีดโบท็อกซ์ คิดเป็น 43%

ทั้งนี้ ตลาดอเมริกาเหนือ มีสัดส่วนมูลค่าตลาดมากที่สุด 36% รองลงมาเป็นตลาดยุโรปที่มีสัดส่วนมูลค่าตลาด 26% ของมูลค่าตลาดรวม (ปี 2563) ISAPS ระบุว่า ประเทศ 10 อันดับแรกที่ตลาดเสริมความงามโตมาก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี เม็กซิโก อาร์เจนตินา อิตาลี รัสเซีย และอินเดีย ตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

คาดว่าปี 2570 จะมีมูลค่าตลาด 5.59 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 2.00 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วน 23%) เติบโตเฉลี่ยปีละ 15.8% (CAGR ปี 2563-2570) สัดส่วนมูลค่าตลาดขยับใกล้กับตลาดยุโรปที่ 26% ของมูลค่าตลาดรวม

Krungthai COMPASS มองว่า ตลาดเสริมความงามของไทยเติบโตต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทย และนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ต้องการเสริมความงาม โดย ISAPS ระบุว่า ไทยมีการเสริมความงามมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก เนื่องจากไทยมีชื่อเสียงและคุณภาพรักษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ค่ารักษาพยาบาลก็ถูกกว่าในหลายประเทศ

ข้อมูลของ Medical Tourism Association ชี้ว่า ค่าบริการในไทยถูกกว่าอเมริกาถึง 50-120% และถูกกว่าสิงคโปร์ เกาหลีใต้ประมาณ 24% และ 7% ตามลำดับ เทคโนโลยีด้านความงามก็ทัดเทียมนานาชาติ ถือเป็นตัวช่วยทำให้ไทยก้าวสู่ผู้นำการเสริมความงามได้

ความงาม

บริษัทวิจัยด้านการตลาด Allied Market Research พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อเสริมความงามสร้างรายได้ให้ไทยมากที่สุด คาดปี 2570 จะมีมูลค่าตลาดกว่า 5.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 24% ของมูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย

ขณะที่ Grand View Research ชี้ว่ามูลค่าตลาดเสริมความงามในไทยจะแตะระดับ 7.51 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.48 แสนล้านบาท โตเฉลี่ยปีละ 16.6% (CAGR ปี 2563-2570) เพิ่มจากปี 2563 เกือบ 3 เท่า

จากข้อมูลบริษัทวิจัยด้านการตลาด Allied Market Research พบว่า ปี 2562 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลกนิยมใช้บริการด้านเสริมความงามมากเป็นอันดับ 2 รองจากการใช้บริการด้านทันตกรรม คิดเป็น 22.8% ของจำนวนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลก มีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปที่ 23.4% ในปี 2570 ตลาดนี้จะมีมูลค่าตลาด 3.68 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 13.5% ของมูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลก

จุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเสริมความงาม ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ ตลาดจะมีมูลค่า 5.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ โตเฉลี่ยปีละ 13.0% (ปี 2562-2570) เพิ่มจากปี 2562 เกือบ 3 เท่า

การเติบโตของตลาดเสริมความงามจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักและส่วนที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ สาร ยาเสริมความงาม ธุรกิจที่ปรึกษาตลาดคลินิกเสริมความงาม และธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมที่จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย