BDMS รุกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับเทรนด์เวลเนสทั่วโลกเติบโต

BDMS รุกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับเทรนด์เวลเนสทั่วโลกเติบโต

BDMS รุกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับเทรนด์เวลเนสทั่วโลกเติบโต พัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ร่วมผลักดันไทยสู่ Wellness destination of the world

วันที่ 16 กันยายน 2566 “บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก” ผนึกกำลัง “เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท” รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่กำลังเติบโตทั่วโลก

“นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ” หรือ หมอแอมป์ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท เผยว่า ปัจจุบันมูลค่าธุรกิจเวลเนสทั่วโลกเติบโตปีละ 20% โดยคาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงแตะ 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025

ข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึง 15.5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้สูงถึง 6 แสนล้านบาท จากการจ่ายประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งมูลค่าตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และ อินเดีย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็น “Wellness Destination” อันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับของ Global Wellness Institute ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไทยเรามีศักยภาพเรื่องนี้ในทุกด้าน

ประกอบกับ ได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐให้ฟรีวีซ่าจีนและคาซัคสถาน 90 วัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย

Advertisement

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จึงเห็นโอกาสในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงผนึกกำลังกับ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ผสานการพักผ่อนอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ “BDMS Wellness Retreat”

โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่รักสุขภาพของคนยุคใหม่ ด้วยการบริการที่เน้นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งเป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกต้องการและให้ความสำคัญหลังผ่านพนโควิด-19 มา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการปั้นเวลเนสทัวริซึมให้เติบโตในประเทศไทย และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Wellness destination of the world)

โดยจัดโปรแกรมการการรักษาสุขภาพแบบต่าง ๆ จากการผนึกกำลังกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ที่จะบูรณาการเรื่องการดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการพักผ่อน อาทิ การลดน้ำหนัก, การชะลอวัย, การนอนหลับที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายรักษ์สุขภาพให้กว้างขึ้น

“นายแดน สมิทธ์” ผู้จัดการทั่วไป เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ฉายภาพถึงตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบัน ว่า มีแนวโน้มและทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการกลับเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

Advertisement

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศตะวันออกกลาง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย อีกทั้งสถิติการกลับมาใช้บริการก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งสร้างมูลค่าได้มากกว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จึงเตรียมความพร้อมด้วยการผนึกกำลังกับบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ขยายการบริการด้านสุขภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ไว้รอรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ อาทิ เครื่องบำบัดแบบลอยตัว สปาทรีทเมนท์เฉพาะบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

“พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร” ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า BDMS Wellness Retreat มีเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ทำให้การใช้วันหยุดพักผ่อนสอดคล้องไปกับการดูแลสุขภาพย่างลงตัว

เราจึงออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องสุขภาพในระหว่างวันพักผ่อน ให้มีประสบการณ์รูปแบบใหม่กับการตรวจสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพแบบสวนใจกลางเมือง

โดยมีเวลเนส เซอร์วิส จากการวางรูปแบบกิจกรรมทางสุขภาพให้เข้ากับความต้องการของผู้เข้าพัก โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตารางกิจกรรมที่แน่นจนเกินไป ทั้งสปาพร้อมศาสตร์การนวดที่หลากหลาย และอาหารสุขภาพ ทำให้สัมผัสถึง “Wellcation” ได้ทุกวัน อาทิ

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 3 วัน 2 คืน (Healthy Renew Retreat)
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 2 วัน 1 คืน (Anti-Aging Retreat)
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร (CEO & Executives Retreat)
  • โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Retreat Package)
  • โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Postoperative care) ทั้งคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ห้อง Ice Room เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ พร้อมการพักผ่อนที่โรงแรม

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ให้รองรับไปกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมสุขภาพที่เราออกแบบจะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเข้าพักที่ผสมผสานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านการให้บริการที่ครอบคลุม เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยินยาส พญ.พิชชาพร กล่าว

เวลเนสคือความยั่งยืน

หมอแอมป์ กล่าวว่า สัดส่วนลูกค้าต่างชาติของเวลเนส BDMS ปัจจุบันเป็นคนไทย 60% และต่างชาติ 40% ในจำนวนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมาก เพราะช่วงโควิดต่างชาติเท่ากับศูนย์ และค่อยมาเติบโตแบบก้าวกระโดดในเวลาแค่ 8 เดือนของปีนี้

ชาวต่างชาติที่มาเป็นอับดับ 1 คือกลุ่มประเทศอาหรับ (GCC) ประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย, คูเวต, โอมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์ และบาห์เรน

กลุ่มนี้รักสุขภาพมาก ซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาเพราะมาร์เกตติ้งด้วย คนอาหรับคล้ายคนไทย อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มากันทีทั้งครอบครัว และบอกกันปากต่อปาก

ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV ก็มีคนไข้รักสุขภาพเยอะ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ก็ตามมาเป็นกลุ่มที่ 2 รองจากอาหรับ

คนรักสุขภาพไม่จำเป็นต้องรวย ทุกคนมีเหตุผลที่ต้องดูแลสุขภาพ คนมีเงินเยอะแต่ไม่ดูแลสุขภาพก็มีเยอะแยะไป เราในฐานะแพทย์พร้อมจึงดูแลทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ได้ตัดสินว่ามาจากประเทศไหน

เวลเนสจึงเกี่ยวกับ ความยั่ง ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นการช่วยให้ประชากรทั้งโลกเจ็บป่วยน้อยลง เนื่องจากเวลาป่วยจะเสียทั้งเงิน เชื้อโรคก็มีมากขึ้น และขยะจากการรักษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น