อ.ส.ค.เล็งขายนมปีนี้9พันล้าน โคเจอโรครุมฉุดยอดขายQ1

อ.ส.ค. ตั้งเป้าปี 2561 กวาดรายได้ขายนมเกือบ 9,000 ล้าน เล็งส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มอีก 10% “ณรงค์ฤทธิ์” ยอมรับยอดขายไตรมาส 1 พลาดเป้า เหตุเจอโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนัก

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนการดำเนินงานในปี 2561 (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) ตั้งเป้าหมายรายได้เกือบ 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเช่นกัน แยกเป็น รายได้จากนมโรงเรียน 1,000 ล้านบาท การส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปประเทศเพื่อนบ้าน 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ที่เหลือ 6,000 กว่าล้านบาท เป็นการขายนมเชิงพาณิชย์ในประเทศปี 2561 อ.ส.ค.รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 650 ตัน

แต่ในไตรมาสแรก (ต.ค. 2560-ธ.ค. 2560) ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 2,000 ล้านบาท แต่ทำรายได้เพียง 80% เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนักในช่วงเดือน ส.ค. 2560 เป็นต้นมา ทำให้ อ.ส.ค.รับซื้อน้ำนมดิบลดลงไปมาก เหลือวันละประมาณ 500 กว่าตัน น้ำนมดิบหายไปวันละประมาณ 100 ตัน แต่ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น รับซื้อได้วันละเกือบ 600 ตันแล้ว คาดว่าเดือน พ.ค.นี้จะรับซื้อน้ำนมดิบได้สูงสุดวันละ 700 ตัน

นายณรงค์ฤทธิ์กล่าวต่อว่า ปัญหาของเกษตรกรในขณะนี้ คือ ประกาศของกรมสรรพากร ในการจัดเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขนาดเล็ก เสียภาษีครอบครัวละหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ขนาดกลาง เสียภาษีต่อปีหนึ่งแสนบาทขึ้นไป เพราะกรมให้ใช้ต้นทุนการเลี้ยงที่ 60% ส่วนที่เหลือต้องนำมาคิดภาษี จากเดิมให้ใช้ต้นทุนการผลิตหรือเลี้ยงที่ 85% ส่วนที่เหลือ 15% นำมาคำนวณภาษี

ล่าสุด ในการเจรจากับกรมสรรพากร ยอมให้ใช้ต้นทุนการเลี้ยงจริงที่ 82-85% แต่เกษตรกรต้องมีใบเสร็จสั่งซื้อปัจจัยการผลิตมาแสดงด้วย

ต่อประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำล่าสุดนั้น ผอ.อ.ส.ค.กล่าวว่า ที่ผ่านมาทายาทที่จะสืบทอดอาชีพเลี้ยงโคนมลดลง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การขาดแคลนจึงยังพอจัดการได้ โดย อ.ส.ค.เข้าไปช่วยเหลือฝึกอบรมแรงงานในการเลี้ยงเป็นกลุ่มมากขึ้นในสหกรณ์ที่ เป็นสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2561 อ.ส.ค.จะจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ชูแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งในวันที่ 30 ม.ค. 2561 ชาวโคนมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานด้วย