ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกลดลง ไบโอดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 35.29 บาท/ลิตร

น้ำมันปาล์มดิบ

สนพ.เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มลดลง ราคาน้ำมันไบโอดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 35.29 บาทต่อลิตร ลดลง 1.41 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.20-5.70 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 31.50-32.00 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 อยู่ที่ 35.29 บาทต่อลิตร ลดลง 1.41 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 12-16 กันยายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.20-5.70 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 31.50-32.00 บาทต่อกิโลกรัม

วัฒนพงษ์ คุโรวาท
วัฒนพงษ์ คุโรวาท

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 29.95 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณ 229,393 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2565 ประมาณ 60,525 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 70.57 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.38 ล้านลิตร

               

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2565 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 2565 (ก.ค.) อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 18.08 ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 268,671 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.11 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 66,152 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 77,336 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 64,658 ตัน

ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนกรกฎาคม 2565 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.59 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 ประมาณ 6.91 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 3.22 ล้าน ลิตร/วัน ต่ำกว่าเดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 0.36 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 3.38 ล้านลิตร/วัน ต่ำกว่าเดือนมิถุนายน 2565 ประมาณ 0.14 ล้านลิตร/วัน

สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 28.29 บาทต่อลิตร โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ซึ่งราคายังคงอยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบในการผลิต ทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลที่ปรับตัว ส่งผลให้ตลาดเอทานอลค่อนข้างตึงตัว

โดยปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตจริงในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 4.10 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.21 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3.95 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้เอทานอลปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.03 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สนพ.จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน