ครบรอบ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด

ครบรอบ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานครบรอบ 100 ปี ฤกษ์ดีเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี ว่า กรมพัฒนาฯได้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนางานทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน กรมได้เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุดเพื่อการบริการประชาชน ภาคธุรกิจให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

ประกอบด้วย 1) ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการให้บริการจดทะเบียนทุกประเภทของบริษัทมหาชนจำกัด และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาทิ การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุของผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับนายทะเบียน เป็นต้น

               
ทศพล ทังสุบุตร
ทศพล ทังสุบุตร

2) DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ได้พัฒนาการใช้งานระบบและออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังพฤติกรรมผู้ใช้งานผ่านระบบ Google Analytics ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการทำแบบสอบถามจากผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาฟังก์ชั่นแชตบอตที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Smart Phone ตอบโจทย์การค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ตามแนวคิด Open Data ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่าย โดยสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนกว่า 50 คูหา ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ MOC Biz Club ผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ร้านค้าส่งค้าปลีก รวมถึงคูหาจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ สภาวิชาชีพบัญชีฯ Lazada

อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.00 น. กรมจะจัดงาน “เดิน-วิ่ง DBD RUN 2023″เส้นทาง กระทรวงพาณิชย์-สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน 5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) และประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท)

สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : DBD Run 2023

สำหรับนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้รับอุปกรณ์เป็นชุด Race Kit และของที่ระลึก ดังนี้ เสื้อกีฬา (Umbro) หมายเลขวิ่ง (BIB) และ Code ส่วนลดพิเศษ จาก Lazada มูลค่า 120 บาท โดยนักวิ่งที่แจ้งความประสงค์จะขอรับ Race Kit ด้วยตนเอง สามารถมารับได้ 3 วัน คือ วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์ อาคารสวัสดิการ 2 กระทรวงพาณิชย์ และวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และในงานนี้ นักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุด้วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ควบคู่กับความถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ (Full Digital Service) ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล และการให้บริการข้อมูลเป็นดิจิทัลทั้งหมด (Digital Connection) ซึ่งจะช่วยให้การบริการของกรมมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมมุ่งสู่ “การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ตามวิสัยทัศน์ของกรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการให้บริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย