กรมปศุสัตว์แนะซื้อของไหว้ หมู ไก่ ปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กรมปศุสัตว์แนะซื้อของไหว้

อธิบดีกรมปศุสัตว์แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นของไหว้เทศกาลตรุษจีนจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยกับสุขภาพ ที่มีตราสัญลักษณ์ ‘ปศุสัตว์ OK’ ทั่วประเทศกว่า 8,400 แห่ง

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ ไข่เป็ด

ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งเป็นเนื้อสัตว์ก่อนถึงมือผู้บริโภค จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้

               

ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่าร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นั้น ๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้

โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

สำหรับสถานที่จำหน่ายที่เข้าร่วม “โครงการปศุสัตว์ OK” ปัจจุบันมีมากถึง 8,400 แห่งทั่วประเทศ ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้โดยใช้แอปพลิเคชั่นแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคำว่า “ร้านปศุสัตว์ OK” เพิ่มความสะดวกในการค้นหาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อใช้จัดพิธีไหว้ในวันปีใหม่ของจีน เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่งร่ำรวย และเจริญรุ่งเรือง