พาณิชย์ ลุยตรวจเครื่องชั่งสินค้า ช่วงตรุษจีน

กรมการภายใน ตรุษจีน
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดเก่าเยาวราช) Makro และ Lotus's สาขาแจ้งวัฒนะ ในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีน 2566

พาณิชย์ ลงพื้นที่ ตรวจเครื่องชั่งสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง ทองคำ ช่วงเทศกาลตรุษจีน ย้ำหากมีพฤติกรรมเอาเปรียบดำเนินคดีทันที

วันที่ 21 มกราคม 2556 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดเก่าเยาวราช) Makro และ Lotus’s สาขาแจ้งวัฒนะ ในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนว่า ปีนี้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด

ทั้งการตรวจสอบให้คำรับรองก่อนนำเครื่องชั่ง ตวง วัดออกมาใช้ และการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างการใช้งาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าในปริมาณหรือน้ำหนักที่ถูกต้องครบถ้วน

กรมการค้าภายใน ตรุษจีน
กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดเก่าเยาวราช) Makro และ Lotus’s สาขาแจ้งวัฒนะ ในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีน 2566

กรมการค้าภายใน ตรุษจีน

Advertisement

อย่างไรก็ดี เน้นย้ำด้วยว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เครื่องชั่งในการค้าขายจะต้องใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมการค้าภายใน หากค้าขายโดยใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท

ในส่วนของประชาชนเมื่อซื้อสินค้าที่ต้องใช้เครื่องควรสังเกตเข็มชี้บนเครื่องชั่งว่าเริ่มต้นที่เลขศูนย์หรือไม่ รวมทั้งดูที่ตัวเครื่องว่ามีเครื่องหมายรับรองและสติ๊กเกอร์ตรวจประจำปีที่กรมการค้าภายในออกให้หรือไม่ กรณีพบเห็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ความเป็นธรรมด้านราคา โปรดแจ้งสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในพื้นที่

กรมการค้าภายใน ตรุษจีน กรมการค้าภายใน ตรุษจีน