ผัก-ผลไม้ ราคาปรับขึ้นรับตรุษจีน ย้ำไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา

พาณิชย์ เผยราคาผักและผลไม้ช่วงเทศกาลตรุษจีนปรับลงจากช่วงปีใหม่ มีบางรายการปรับขึ้น ย้ำปริมาณมีเพียงพอ ขณะที่ประชาชนจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก เน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังจากติดตามสถานการณ์ผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ว่า ทั้งตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก ราคาผักส่วนใหญ่มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 แต่ราคาผักและผลไม้หลายตัวได้ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

ขณะที่ปริมาณผักและผลไม้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีสินค้าตัวไหนที่ขาดตลาด ยกเว้นมะละกอที่จะขาดตลาดในช่วงนี้ เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 มกราคม 2566) ปริมาณผลผลิตมะละกอเข้าสู่ตลาดน้อย เพราะก่อนหน้านี้แหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม อย่างไรก็ดีจากการติดตามสภาวการณ์ปริมาณมะละกอในสัปดาห์นี้ เริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มปรับลดลง และยังไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคา

               

ส่วนของผลไม้ จากการติดตามสถานการณ์ที่ตลาดไท สินค้าผลไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ราคาผลไม้นำเข้าที่ปรับขึ้นเล็กน้อย เพราะภาวะต้นทุนในการขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้าช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่จากการลงพื้นที่ปรากฏว่าเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้อย่างคึกคัก

ทั้งนี้ขอให้ทางพาณิชย์จังหวัดติดตามการซื้อขายผักและผลไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา โดยได้กำชับพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจดูแลการปิดป้ายแสดงราคาการซื้อขายผักและผลไม้ และดูแลราคาให้สอดคล้องกับแหล่งผลิต

Advertisement

หากผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายสินค้า มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งขอให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ในส่วนของกรมการค้าภายในได้มีการตรวจภาวะการซื้อขายตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน หากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุสมควร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ