กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา

สอบข้าราชการ

กรมการค้าต่างประเทศเชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรมการค้าต่างประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 25 อัตรา

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย – ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท 10 สาขาวิชา) จำนวน 10 อัตรา – ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา) จำนวน 4 อัตรา – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา) จำนวน 11 อัตรา

รณรงค์ พูลพิพัฒน์
รณรงค์ พูลพิพัฒน์

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังกล่าว เพื่อมาทำหน้าที่ทั้งในส่วนของงานหลักและงานสนับสนุนที่เกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

Advertisement

กรมจึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในอาชีพ พร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ในชีวิต เข้าร่วมงานกับกรมการค้าต่างประเทศ นายรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการกับกรมการค้าต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.-15 ก.พ. 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยผู้สนใจสามารถติดตามอ่านประกาศการรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ https://dft.thaijobjob.com ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0-2547-4846 หรือสายด่วน 1385

Advertisement