เปิดผลการตรวจสอบสารพิษ โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ฯ

กรมควมคุมมลพิษ โรงงานราชบุรี
พิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.)

คพ.ยืนยันผลการตรวจสอบสารพิษ เกิดจากกิจกรรมโรงงานบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ได้นัดอ่านคำอุทธรณ์ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จำเลยที่ 1 และนายสมพงษ์ ลิ้มพัฒนสกุล จำเลยที่ 2 ที่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ว่าจำเลยทั้งสองประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย

โรงงานไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอก หลุมฝังกลบเป็นการฝังกลบของเสียไม่อันตราย ซึ่งมีการก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงผลการตรวจสอบของ คพ.ที่ตรวจพบสารพิษมีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นส่วนผสมชนิดหนึ่งของยากำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร

               

สารพิษ โรงงาน

และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขออุทธรณ์ของจำเลย โดยไม่ให้ทุเลาการบังคับคดีแก่จำเลย ตามที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไว้เมื่อปี 2563 ให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนและการกำจัดสารพิษ รวมถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้แก่โจทย์ทั้ง 3 ราย และสมาชิกกลุ่มในหมู่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นั่นหมายความว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังคงมีผลบังคับต่อจำเลยต่อไป

นายพิทยา กล่าวว่า จากการกล่าวอ้างของจำเลย ว่าผลการตรวจสอบของ คพ.ที่ตรวจพบสารพิษมีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นส่วนผสมชนิดหนึ่งของยากำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร นั้น คพ.ยืนยันผลการตรวจสอบเมื่อปี 2556 – 2561 ตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงานและบ่อน้ำใช้ของประชาชนบริเวณใกล้เคียงมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

Advertisement

สารพิษ โรงงาน

ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในดินภายในโรงงานมีค่าสูง และตรวจพบสารอินทร์ระเหยง่ายในน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโรงงาน ประกอบกับทิศทางการไหลของชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น บ่งชี้ได้ว่าสาเหตุเกิดจากกิจกรรมของโรงงานจริง

ทั้งนี้ คพ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีโรงงานดังกล่าว ปัจจุบันมีการขนของเสียที่ตกค้างภายในโรงงานทั้งที่ถูกเพลิงไหม้และไม่ถูกเพลิงไหม้ออกไปกำจัด รวมถึงการเสนอของบกลางมาใช้ในการฟื้นฟูการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน และหน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาต่อไป

Advertisement