ไข่ไก่ ขึ้นแผงละ 6 บาท จ.อุทัย สอดคล้องตามต้นทุน ยันไม่ได้ปรับราคา

ไข่ไก่

กรมการค้าภายใน แจงประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ใน จ.อุทัยธานี แผงละ 6 บาท สอดคล้องต้นทุน และปรับมาก่อนแล้ว ปัจจุบันไม่ได้มีการขึ้นราคา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ รวมถึงร้านค้าปลีกในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ตามที่เป็นข่าว ได้ปรับขึ้นราคาไข่ไก่แผงละ 6 บาท (30 ฟอง) โดยไข่ไก่เบอร์ 4 ราคาแผงละ 100 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 110 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 115 บาท และไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาแผงละ 120 บาท

นายอุดม ศรีสมทรง
นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

รายงานจากพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ระบุว่า ราคาดังกล่าวได้มีการปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและยังไม่มีการปรับราคาขึ้นจากเดิมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สาเหตุของการปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีก นั้นได้สอดคล้องกับราคาที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย จำกัด

โดยปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.20 บาท เป็น 3.40 บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร้านค้าปลีกในบางพื้นที่ปรับราคาขายปลีกขึ้นและจำหน่ายไข่ไก่ได้น้อยลง โดยที่ผ่านมาปกติราคาไข่ไก่จะลดลงในช่วงปิดภาคเรียน

Advertisment

สำหรับ ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาด กทม. วันนี้ (21 มี.ค. 2566) อยู่ที่ฟองละ 3.80-4.00 บาท เฉลี่ยทั่วประเทศฟองละ 3.63 บาท เป็นราคาที่สอดคล้องกับโครงสร้างราคาไข่ไก่

ไข่ไก่

กรมการค้าภายในได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงไข่ไก่ผ่านช่องสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ ได้แก่ พีที พีทีที สเตชั่น และบางจาก เพื่อจัดทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการในสถานีจำหน่ายน้ำมัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลฯ และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด 914 สาขา กว่า 1,000,000 ฟอง

รวมทั้ง กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร

Advertisment

สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้จำหน่ายต้องปิดป้ายแสดงราคาขายปลีก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาท