รมว.เกษตรฯให้ความมั่นใจไม่พบ ซีเซียม-137 ปนผลไม้ ปลอดภัย 100%

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมว.เกษตรฯให้ความมั่นใจไม่พบ ซีเซียม-137 ปนเปื้อนผลไม้ บริโภคได้ปลอดภัย 100% พร้อม เชิญเลือกซื้อผลไม้ไทย สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป คุณภาพราคาพิเศษ ในงาน “ติดตลาดเกษตร…Fresh Fruits From Farm” ระหว่างวันที่ 21 – 26 มี.ค. 66 ที่ตลาด อ.ต.ก. 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเรื่องซีเซียม-137 (Caesium-137) ที่มีผลกระทบที่ลูกค้ามีความกังวลสารปนเปื้อนและได้มียกเลิกออเดอร์ผลไม้จากชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรีนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวในสินค้าเกษตร

เพราะจากการตรวจสอบโดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงานที่เป็นข่าว มีปริมาณสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่อันตรายและยังไม่เกินมาตรฐาน จึงให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรยังมีความปลอดภัย 100% และมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนนี้ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอย่างแน่นอน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยในวันเดียวกันนี้ นายเฉลิมชัยประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ในงาน “ติดตลาดเกษตร…Fresh Fruits From Farm” ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2566 เวลา 07.00-17.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร

Advertisement

งานนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะปราง มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

และสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐานตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น

“กระทรวงเกษตรมีนโยบายการตลาดนำการผลิต มุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาด และให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อประกันว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ไม่มีสินค้าล้นตลาด”

“และราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ”

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานในเรื่องตลาดนำการผลิต การแนะนำ และกระจายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ฤดูร้อนที่กำลังจะออกมาให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง เราจึงต้องรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ต้องมาช่วยกันส่งเสริมสินค้าไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อว่ารสชาติของผลไม้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก และเชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในโลกด้วย

Advertisement
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค

การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร จากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร เครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรของ อ.ต.ก. รวมจำนวนกว่า 40 ร้านค้า จาก 24 จังหวัด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ อ.ต.ก. เช่น กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมกดไลค์กดแชร์แลกคูปอง การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น การออกบูทของหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ปอลอเอ็กเพรส จำกัด และการแจกพันธุ์ไม้ฟรี

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ อ.ต.ก. ได้มีแผนดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร Season festival โดยเฉพาะผลไม้ที่มีฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงต่อไป เช่น ลิ้นจี่ ทุเรียน และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป