WHAUP คว้า 2 ดีลใหญ่ น้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง เกือบ 3,000 ล้านบาท

whaup

WHAUP คว้า 2 ดีลใหญ่ ให้บริการน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง บิ๊กธุรกิจผลิต Solar Panel จีน ปริมาณ 2,920,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี อายุสัญญา 15 ปี มูลค่า 1,800 ล้านบาท และโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ด้วยปริมาณการผลิต 1,679,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มูลค่าสัญญาประมาณ 1,100 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นผู้นำให้บริการด้านสาธารณูปโภคด้านน้ำและไฟฟ้าระดับชั้นนำ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิต Solar Panel รายใหญ่จากประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จังหวัดระยอง ได้ลงนามในสัญญาการซื้อขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เพื่อส่งจ่ายให้กับโรงงานต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว และคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 นี้

โดยโครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิต จำนวน 2,920,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีอายุสัญญา 15 ปี หรือคิดเป็นมูลค่าสัญญารวมประมาณ 1,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลงนามสัญญากับบริษัทผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ โดยมีโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีปริมาณการผลิตน้ำ จำนวน 1,679,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยผลิตจากน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพานิชย์ ได้ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าสัญญารวมประมาณ 1,100 ล้านบาท

“ทั้งสองโครงการเป็นการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การพัฒนา Value Added Product ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนนอกเหนือไปจากสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป โดยเฉพาะการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาผลิตเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water from Wastewater Reclamation) ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ WHAUP มุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอด เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของลูกค้าที่หลากหลาย สามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Advertisment

รวมทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติและลดการปล่อยน้ำเสียออกจากนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัย ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ในการเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth”

จากความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า WHAUP มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการชั้นนำ โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC รวมถึงการเป็นผู้นำของ WHAUP ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคด้านน้ำ และไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น