BCPG ขายหุ้นกู้ได้เกินคาด ปิดการขายหุ้นกู้กว่า 8,190 ล้านบาท ทะลุเป้า

BCPG

“บีซีพีจี” ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ นักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนเกินเป้า ปิดยอดขายที่กว่า 8,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้งที่ระดับ “A”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของบีซีพีจีระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ไปใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ของบริษัทต่อไป

นิวัติ อดิเรก
นิวัติ อดิเรก

“การเปิดขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนมากกว่ามูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นกว่า 8,190 ล้านบาท ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนทุกประเภท” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

1) หุ้นกู้ อายุ 2 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,146.7 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.13% ต่อปี
2) หุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,612.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
3) หุ้นกู้ อายุ 4 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,253.4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.67% ต่อปี
4) หุ้นกู้ อายุ 9 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 353.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี
5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,825.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.33% ต่อปี


โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทำการจองซื้อในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566