สรท. คาดส่งออกติดลบ 0.5% วอนตั้งรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่งออกทางเรือ
PHOTO : PIXABAY

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประเมินการส่งออกปี 2566 ของไทยยังติดลบที่ 0.5% เหตุปัจจัยลบเพียบ หวังโมเมนตัมจากการส่งออกของภาคการเกษตรทั้งข้าว น้ำตาล อาหาร รวมถึงยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ดันส่งออกโตได้ดีสุดที่ 1% วอนเร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่อัดงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยปี 2566 ว่า จากปัจจัยในหลาย ๆ ส่วนตั้งแต่ต้นปีที่คาดว่าการส่งออกไทยจะฟื้นตัวได้และโตอยู่ที่ประมาณ 2% นั้น ผ่านมาครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 2566) พบว่ายังคงมีปัจจัยลบอื่น ๆ ตามมาที่กระทบให้ภาคการส่งออกของไทยลดลง

โดยมีการประเมินว่าทั้งปี 2566 ส่งออกของไทยต่ำสุดจะอยู่ที่ติดลบ 0.5% สูงสุดคือ 1% หากยังคงมีโมเมนตัมรักษาการส่งออกจากภาคการเกษตร เช่น ข้าว อาหาร ไว้ได้ และยังมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีตัวเลขการส่งออกที่ดีขึ้น บวกกับหากได้รับอานิสงส์จากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มเติม

               
ชัยชาญ เจริญสุข
ชัยชาญ เจริญสุข

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2566 ได้แก่ 1.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ส่งผลอย่างยิ่งต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 2.เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัวแบบชะลอลง และฟื้นตัวแบบหน่วง เช่น ตลาดสหรัฐ ยุโรป และจีน 3.อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ระบบการเงินมีแนวโน้มสภาพคล่องลดลง และการปล่อยสินเชื่อตึงตัวขึ้น

4.ต้นทุนการผลิตยังคงสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า ราคาวัตถุดิบการผลิต ส่งผลต่อความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย 5.ความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในช่วงปลายปี

ปัจจัยลบด้านส่งออกปี 2566

ในขณะที่ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน มิ.ย. 2566 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 24,826.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 6.4% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 848,927 ล้านบาท หดตัว 6.3% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือน มิ.ย.หดตัว 2.9%)

ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 24,768.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 10.3% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 857,188 ล้านบาท หดตัว 10.2% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือน มิ.ย. 2566 เกินดุลเท่ากับ 57.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 8,261 ล้านบาท

คาดการณ์ส่งออกปี 2566

และหากรวม 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2566) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จะพบว่าไทยส่งออกรวมมูลค่า 141,170.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5.4% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 4,790,352 ล้านบาท หดตัว 3.1% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกหดตัว 2.3%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 147,477.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 3.5% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 5,067,514 ล้านบาท หดตัว 1.3% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในครึ่งปีแรกขาดดุลเท่ากับ 6,307.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 277,162 ล้านบาท

คาดการณ์ส่งออกปี 2566

ดังนั้น สรท.จึงเสนอแนะให้เร่งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนกิจกรรมการส่งออกในครึ่งปีหลัง รวมถึงการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพ และเร่งหาตลาดใหม่เพิ่มเติม

ในขณะที่ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งบริหารจัดการลดผลกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตที่ปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าแรง อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลต่อการเจรจาทางการค้ากับคู่ค้า โดยอาจเสียเปรียบคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงต้องเร่งการลงทุน เพื่อปรับปรุงกระบวนการของภาคการผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับมาตรการทางค้าใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาครัฐและเอกชน ต้องเร่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains Financing) โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เร่งเพิ่มทักษะและสมรรถนะของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้องเร่งแสวงหาช่องทางหรือรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และยกระดับประสิทธิภาพและโลจิสติกส์ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า

นอกจากนี้ ภาคเอกชนควรเร่งพัฒนาและปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบสินค้า