สั่งปูพรมตรวจ 4.5 แสนหัวจ่ายปั๊มขีดเส้น 3 วันจบ

ราคาน้ำมันวันนี้ (31 ส.ค. 66) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ปูพรมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศ 4.5 แสนหัวจ่าย ขีดเส้นแจ้งผลใน 3 วัน พาณิชย์ ปั๊มน้ำมันขู่ดีลเลอร์ผิดพร้อมยกเลิกสัญญาทันที ล่าสุด 7 เดือน ดำเนินคดีแล้ว 210 คดี

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยผลการประชุมแนวทางกำกับดูแลสถานีบริการน้ำมัน ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) 10 ราย อาทิ บมจ. บางจากกรีนเนท, บมจ. ซัสโก้, บจก. พี โอ ออยล์, บมจ. ทีพีไอ โอลีน เพาเวอร์, บจก. เชฟรอน (ไทย), บมจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก, บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย, บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย), บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ตรวจสอบมาตรการของหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศ 450,000 หัวจ่าย ในสถานบริการน้ำมัน 24,711 แห่ง แล้วรายงานกลับมาที่กรมการค้าภายในภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีโดยทันที

“กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย จากปกติที่มีทีมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกเดือน และรับรองหัวจ่ายน้ำมันให้กับสถานบริการน้ำมันทุก 2 ปี โดยจะตรวจสอบถี่ขึ้นทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากพบว่าหัวจ่ายน้ำมันไม่ได้รับการรับรองน้ำมันเต็มลิตร และสิ้นอายุการรับรอง มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตรวจสอบหัวจ่ายแล้วไม่ตรง มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลง คลาดเคลื่อน มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 2.8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

               

ขณะเดียวกัน ทางผู้ค้าน้ำมันที่เป็นแฟรนไชส์ หากพบว่ามีเจตนาที่จะกระทำความผิด เจ้าของเเฟรนไชส์จะยกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ และลงโทษผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการน้ำมัน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันตรวจสอบตราสัญลักษณ์ “น้ำมันเต็มลิตร” ที่ได้การรับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ว่าเป็นปีปัจจุบันหรือไม่ หากพบการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569

สำหรับการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน 7 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-กรกฎาคม) ตรวจสอบไปแล้ว 7,827 ครั้ง กว่า 172,156 หัวจ่าย พบความผิด 802 หัวจ่าย โดยความผิดส่วนใหญ่มี 2 กรณีคือ หัวจ่ายสิ้นอายุการรับรอง และหัวจ่ายมีค่าความคลาดเคลื่อน ไม่ตรง โดยดำเนินคดีไปแล้ว 210 ราย