เศรษฐา เยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC ดันไทยฮับผลิตยานยนต์ครบวงจร

เปิดภาพนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

เปิดภาพนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอใน EEC สะท้อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ครบวงจรชั้นนำของโลก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ชมภาพบรรยากาศ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอใน EEC และลงนามบนรถยนต์ EV คันแรก โดยฝีมือคนไทย

โดยในวันนี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

               

และผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสำคัญและอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ และได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) บนพื้นที่กว่า 3,650 ไร่

ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ อิเล็คโทรนิกส์และอุตสาหกรรมเคมีเบา และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์อัจฉริยะ (Smart ECO Industrial Estate) ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบโลจิสติกส์

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิคมฯ WHA ใน EEC