เปิดราคาข้าวสารที่ผู้ส่งออก-โรงสี รับซื้อ ชี้ใกล้เคียงมาก

โรงสีข้าว
โรงสีข้าว

โรงสีเปิดตัวเลขราคาข้าวสาร-ข้าวเปลือก รับใกล้เคียงกันมาก ขณะที่ตลาดบริโภคข้าวเริ่มเปลี่ยน ประเทศผู้ส่งออกแข่งขันมากขึ้น ผู้ซื้อมีทางเลือก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมและที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัว ระบุว่า ช่วงนี้ ตลาดข้าวสารซื้อ-ขาย ระหว่างโรงสีและผู้ส่งออก แต่ละชนิดใกล้เคียงกันมากและราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิด เมื่อเทียบกับราคาข้าวสารแต่ละชนิด ก็ใกล้เคียงกัน

สำหรับราคาที่มีการรับซื้อข้าวสาร เช่น ข้าวหอมมะลิใหม่ เฉลี่ยราคา 2,400-2,500 บาทต่อกระสอบ (กระสอบละ 100 กก.)

               
  • ข้าวหอมปทุม เฉลี่ยราคา 2,200 บาทต่อกระสอบ
  • ข้าวขาวพื้นนุ่ม (ไม่หอม) เฉลี่ยราคา 2,000-2,050 บาทต่อกระสอบ
  • ข้าวเหนียว เฉลี่ยราคา 2,500-2,600 บาทต่อกระสอบ
  • ข้าวขาว 5% เฉลี่ยราคา 1,880-1,900 บาทต่อกระสอบ

ส่วนสถานการณ์ตลาดข้าวสาร ยังไม่ค่อยมีแรงซื้อจากผู้ส่งออก โดยเฉพาะข้าวสารหอมมะลิ หอมปทุม และกลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม (ไม่หอม)

ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ทางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ปัจจุบันเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว และหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จะเริ่มเก็บเกี่ยวมากขึ้นเป็นลำดับ และจะเบาบางลงกลางเดือนธันวาคม ช่วง 2-3 วันนี้อยู่ในช่วงรอยต่อ ระหว่าง กข.15 และมะลิ 105

ด้านตลาดข้าวขาวหอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม เป็นข้าวคู่เทียบทั้งด้านราคาและคุณภาพ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวกลุ่ม ST ของประเทศเวียดนาม เป็นคู่เทียบ ด้านราคาและคุณภาพ

กลุ่มข้าว 5% เป็นข้าวที่ไทยส่งออกประมาณปีละ 5 ล้านตัน ก็มีคู่เทียบ ด้านราคาและคุณภาพกับข้าวของประเทศคู่แข่ง เป็นทางเลือกสำหรับผู้นำเข้าข้าวในต่างประเทศ

ดังนั้น ตลาดต่างประเทศหรือตลาดผู้นำเข้า คือผู้กำหนดราคา ที่สะท้อนมาจากตลาด ภายนอก อีกทั้งโลกเปลี่ยนไป ความนิยมการบริโภคข้าวก็เปลี่ยนไป ปัจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขันการพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ละประเทศที่ส่งออกข้าวก็รวดเร็วชัดเจน สรุป ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งคุณภาพและราคา ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาตัวเอง

รายงานข่าวระบุว่า ​ราคาข้าวเปลือก​ความชื้น​ 15​% ประจำวันที่​ 6 พฤศจิกายน 2566 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ปรับลง 100-200 บาท/ตัน (บางพื้นที่) ในความชื้น 15% เฉลี่ยราคาโดยทั่วไปอยู่ที่ 11,200-11,500 บาทต่อตัน

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยทรงตัว ในความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ 13,500-16,000 บาทต่อตัน

ราคาข้าวเปลือกเหนียว เฉลี่ยทรงตัว ในความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000-13,200 บาทต่อตัน

ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เฉลี่ยทรงตัว ในความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ 12,300-12,800 บาทต่อตัน