กรมการค้าภายในจับลานรับซื้อยางพารา โกงเครื่องชั่ง ในจังหวัดบึงกาฬ

กรมการค้าภายใน จับลานรับซื้อยางพารา โกงเครื่องชั่ง

กรมการค้าภายใน จับลานรับซื้อยางพารา โกงเครื่องชั่ง ในจังหวัดบึงกาฬ เดินหน้าทางคดีทันที ชี้ให้ความเป็นธรรมเกษตรกร 11 เดือนแรกของปี 2566 นี้ รวม 306 คดี

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สายตรวจเฉพาะกิจชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามคำร้องเรียนของเกษตรกรผ่านทางสายด่วน 1569 ที่สงสัยว่าลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนักยางพาราที่ตนได้นำไปขาย

จากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อแห่งนี้ใช้เครื่องชั่งพร้อมตุ้มถ่วงน้ำหนักที่มีการดัดแปลงให้แสดงค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเมื่อนายตรวจชั่งตวงวัดทำการทดสอบด้วยตุ้มน้ำหนักแบบมาตราหนัก 120 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักแค่ 112 กิโลกรัม น้ำหนักขาดไป 8 กิโลกรัม

จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดไม่เที่ยงตรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75/1 ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

ยางพารา

นายตรวจชั่งตวงวัด จึงได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีวิไล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สายตรวจเฉพาะกิจก็ได้มีการจับกุมลานรับซื้อยางพาราที่ใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงในลักษณะเดียวกันนี้แล้ว 1 คดี ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

กรมการค้าภายใน ให้ความสำคัญในการให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้ตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรใน 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ (1) เครื่องชั่งรถยนต์ ตรวจสอบ 942 เครื่อง พบผิด 4 เครื่อง (เครื่องชำรุด 1 เครื่อง สิ้นอายุคำรับรอง 3 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว) และ (2) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 878 เครื่อง พบถูกต้องทั้งหมด

สำหรับการจับกุมตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดฯ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2566) รวม 306 คดี แบ่งเป็น (1) ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง/สิ้นอายุคำรับรอง 213 คดี (2) เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 25 คดี (3) เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี (4) โกงเครื่องชั่ง 6 คดี (5) บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 37 คดี


(6) ไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 ราย และ (7) ความผิดอื่น ๆ 14 คดี หากประชาชนหรือเกษตรกรพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแอปพลิเคชั่น LINE @MR.DIT