ชาวสวนเฮ “ภูมิธรรม” เคาะ 6 มาตรการ 25 แผนงาน ดูแลผลไม้ปี 2567

“ภูมิธรรม” ลุยงานส่งท้ายปี เคาะ 6 มาตรการ 25 แผนงาน ดูแลผลไม้ครบวงจรปี 2567 ร่วม 900,000 ตัน ดันผลไม้ไทยราคาดีทั้งฤดูกาล คาดว่าปี 2567 จะมีปริมาณผลผลิตเกือบ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม แนวทางมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2567 ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมผลไม้ ผู้ประกอบการแปรรูป ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แพลตฟอร์ม โลจิสติกส์ สถาบันการเงิน สายการบินและผู้แทนเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมจับมือกันแก้ไขปัญหาในฤดูกาลที่ผลไม้ออกสู่ตลาดในปี 2567

โดยที่ประชุมมีมติออกมาตรการในการแก้ไข 6 ด้าน 25 แผนงาน เป้าหมาย 900,000 ตัน คาดว่าปี 2567 จะมีปริมาณผลผลิตเกือบ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2566 ซึ่งจะทยอยออกตั้งแต่ต้นปี แต่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. ประมาณ 5 ล้านตัน คิดเป็น 71%

“ผลไม้ไทยโด่งดังมาก มาประเทศไทยกินผลไม้ได้ทุกฤดูกาล เป็นที่เลื่องลือที่ต่างประเทศ และตนยืนยันว่ารัฐบาลนี้แม้เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค แต่ผ่านวิกฤตมาด้วยกัน กว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ยากลำบาก เรารู้ว่าประเทศกำลังมีปัญหา 10 ปีมานี้สร้างปัญหามากมาย รัฐบาลนี้ถึงแม้ต่างพรรคแต่ก็สามารถผสมผสานและแก้ไขปัญหาได้ เราจะทำให้ดีที่สุดและคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ให้อย่างเต็มที่ ตนเชื่อว่าปีหน้าปัญหาผลไม้ไทยน่าจะลดลงกว่าเดิมเยอะ”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า 6 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี’67 เป้าหมาย 900,000 ตัน ประกอบด้วย

1.มาตรการส่งเสริมการผลิต-แปรรูป 2 แผนงาน
– เร่งรัดตรวจรับรองแปลง GAP 120,000 แปลง
– ส่งเสริมการแปรรูป ทุเรียน ลำไย มะม่วง (Blast Freezing/Deep Freezing/Hyper Rapid Freezing) 320,000 ตัน

2.มาตรการการส่งเสริมตลาดในประเทศ 7 แผนงาน
– จัดทำเกษตรพันธสัญญา 100,000 ตัน
– กระจายออกนอกแหล่งผลิต 90,000 ตัน โดยผู้รวบรวมซื้อผลไม้กระจายออกนอกแหล่งผลิต ซึ่งรัฐจะช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก.
– เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ 150,000 ตัน โดยผู้ประกอบการรับซื้อ คัดแยก และบริหารจัดการคุณภาพผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ช่วยค่าบริหารจัดการ 4 บาท/กก.
– จัดรณรงค์บริโภคผลไม้ (ขยายช่องทางการค้าใหม่ด้วย KOL Social Media/จัด พาณิชย์ Fruit Festival 2024) 100,000 ตัน
– สนับสนุนกล่องไปรษณีย์ (300,000 กล่อง) 3,000 ตัน โดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ฟรี
– โหลดผลไม้ขึ้นเครื่องฟรี 20 กก. 100 ตัน ผ่าน 4 สายการบิน Air Asia, Thai Smile, Nok Air และ Thai Lion Air)
– เสริมสภาพคล่องการบริหารจัดการผลไม้ วงเงินกู้ 3,340 ล้านบาท โดยช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการในการรับซื้อผลไม้ 3% ต่อปีไม่เกิน 6 เดือน

3.มาตรการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 6 แผนงาน
– มหกรรมการค้าชายแดน 3 ภาค จำหน่ายผลไม้ไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
– จับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching 650 ล้านบาท ทั้ง Onsite และ Online
– ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ Trade Promotion 340 ล้านบาท
– ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ 7 งาน
– ส่งเสริมเมนูผลไม้ไทยตามฤดูกาล ผ่านร้านอาหาร Thai Select ทั่วโลก ทำเมนูของหวานจากผลไม้ไทยตามฤดูกาล
– คณะผู้แทนการค้าสินค้าเกษตรเยือนต่างประเทศ 65 ล้านบาท

4.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า 5 แผนงาน
– คณะทำงานผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย เอกชนเป็นทัพหน้า รัฐสนับสนุน
– ผลักดันการใช้ประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่ได้รับโควตาตาม FTA
– สื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ในตลาดจีนและตลาดศักยภาพ
– เจรจาผ่อนคลายมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ลดภาษีและอุปสรรคทางการค้า
– อบรมการตลาด เพื่อการค้าในประเทศและส่งออก

5.มาตรการอำนวยความสะดวกการค้า 3 แผนงาน
– ผ่อนปรนเคลื่อนย้ายแรงงาน ในกรณีที่จำเป็น
– สนับสนุนการคัดแยก-ขนย้าย ในกรณีจำเป็น
– ทีมเซลส์แมนจังหวัด-ประเทศ เชื่อมโยงผลผลิต

6.มาตรการกฎหมาย 2 แผนงาน
– ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อเวลา 08.00 น. หรือทันทีที่เปิดรับซื้อ และรับซื้อตามราคาที่ปิดป้าย
– การป้องปรามและปราบปราม ด้วย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาฯ พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอาญา