เปิดรายชื่อผู้ชนะคัดเลือกโครงการ ERC Sandbox กกพ.

พลังงาน

กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ชนะคัดเลือกโครงการ ERC Sandbox ทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน ‘PTTGL’ คว้า ERC Sandbox ก๊าซธรรมชาติ อีก 22 หน่วยงาน 29 โครงการ กวาด ERC Sandbox กิจการไฟฟ้า

วันที่ 3 มกราคม 2567 รายงานข่าวระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) (เพิ่มเติม)”

โดยแบ่งเป็น ประเภท ERC Sandbox สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ มี 1 โครงการ คือ โครงการทดลอง LNG Reloading ในเชิงพาณิชย์ ของ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบรายงานผลการศึกษา โดยไม่มีการทดสอบการซื้อขายจริง

ประเภทกิจการไฟฟ้า มี 29 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน ตามที่ปรากฎในเอกสารด้านล่างนี้