จีนรุกดึงเอกชนไทยร่วมมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน CIIE 2024 ปลายปีที่เซี่ยงไฮ้

ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล

หอการค้าไทย-จีนเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน CIIE 2024 5-10 พ.ย. 2567 ที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มโอกาสการขยายการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน

วันที่ 22 มกราคม 2567 หอการค้าไทย-จีน ร่วมด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และกรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานประชาสัมพันธ์มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน ครั้งที่ 7 (China International Import Expo-CIIE 2024) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2567 ที่นครเซี่ยงไฮ้

โดยในโอกาสนี้ นายชุน เฉิง ไห่ รองอธิบดีกรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามเอ็มโอยู เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมงาน CIIE 2024 กับหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ รวม 5 ราย ดังนี้ หอการค้าไทย-จีน CP Group ; Yongtai Group บริษัท Twin Lotus จำกัด และบริษัท Namchow (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธี

นายยรรยงกล่าวว่า มหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน ครั้งที่ 7 หรือ CIIE 2024 เป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยได้รับฟังศักยภาพของงาน CIIE ตลอดจนแนวคิดการจัดงาน CIIE ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมการนำเข้าสินค้าตามนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับนานาประเทศ

นอกจาก CIIE เป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยสู่ตลาดจีน ยังเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐผ่านการเยือนของผู้บริหารระดับสูงของไทย รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางผลักดันการค้า การลงทุนระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทย-จีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนงานมหกรรมการแสดงสินค้านำเข้าจีน หรือ CIIE และย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้ง 2 ประเทศ

เช่น เมื่อปี 2564 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และต่อมาในปี 2565 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมการเข้าร่วมประชุม BRI ครั้งที่ 3

“ในปีที่ผ่านมา จีนเป็นตลาดส่งออก อันดับ 1 ของสินค้าเกษตรไทย มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนไทย 3.8 ล้านคน รวมถึงการขยายการลงทุนของจีนเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่วนเศรษฐกิจจีน ขยายตัว 5.2% และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 30% ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ก็จะเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจโลก”

นายชุน เฉิง ไห่ รองอธิบดีกรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า CIIE เป็นข้อเสนอของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อปี ค.ศ. 2017 และเริ่มจัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 2018 โดยจัดติดต่อกันมาแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี และที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 60,000 ราย สำหรับงาน CIIE

ในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน ที่นครเซี่ยงไฮ้ จะเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และยังเป็นเวทีที่สำคัญของจีนในเวทีโลก นอกจากการแสดงสินค้าแล้ว ยังมีการจัดเวทีเสวนา Hongqiao International Economic Forum เพื่อเป็นการเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เข้าร่วมงาน CIIE 2024 เพื่อเปิดโอกาสการขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน และเยี่ยมชมสินค้าจากนานาประเทศ


นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ CIIE เป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน และปี 2567 นี้ ครบรอบ 49 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน และครบรอบ 10 ปี ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน ในการนี้ หอการค้าไทย-จีน ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงาน CIIE 2024 และเชิญชวนผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว