เตือน 29-30 ม.ค.นี้ ฝุ่นPM2.5 สูงขึ้น การระบายอากาศ กทม. ลดลง

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศ เตือน วันที่ 29-30 มกราคม 2567 การระบายอากาศ กทม. ลดลง ฝุ่น PM2.5 จะสูงขึ้น แนะลดหรืองดการใช้รถยนต์ หันไปใช้รถสาธารณะ

วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศ (ศกพ.) ขอแจ้งเตือนฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลจุดความร้อนจาก GISTDA วันที่ 26 มกราคม 2567 ประเทศไทยมีจุดความร้อน (Hot Spot) ทั้งสิ้น 133 จุด เป็น นาข้าว 47 จุด พื้นที่ป่า 40 จุด อ้อย 10 จุด ข้าวโพด 4 จุด เกษตรอื่น 22 จุด และอื่นๆ 10 จุด โดยสัดส่วนจุดความร้อนจากนาข้าว และ ป่า ในวันนี้ยังมากอยู่

ทั้งยังมีจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา มีสูงถึง 2,447 จุด ประกอบกับเมื่อมีทิศทางลมจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก อาจทำให้พัดเข้ามาสู่พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ได้ ซึ่งอัตราการระบายอากาศใน กทม. มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ช่วง 29-30 มกราคม นี้ จึงทำให้ฝุ่นละออง PM2.5 จะสูงขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศ และ กรุงเทพมหานคร ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงวันหยุดนี้ ไปถึงวันที่ 30 มกราคม ลดหรืองดการใช้รถยนต์ โดยหันไปใช้รถสาธารณะในการเดินทาง และงดการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดรอบปริมณฑล เพื่อช่วยกันลดการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงเวลาดังกล่าว