เปิดเงินเดือน CEO ปตท. ภารกิจบริหารทรัพย์สิน 3.5 ล้านล้านบาท

ปตท อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คงกระพัน อินทรแจ้ง

เปิดข้อมูลเงินเดือนและผลตอบแทนซีอีโอ ปตท. ยักษ์พลังงานของไทย กับภารกิจท้าทายในการบริหารองค์กรที่มีทรัพย์สินขนาดใหญ่ 3.46 ล้านล้านบาท ล่าสุดปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.12 แสนล้านบาท

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยักษ์ธุรกิจพลังงานของไทยที่มีทรัพย์สินมูลค่า 3.46 ล้านล้านบาท และหนี้สิน 1.9 ล้านล้านบาท ขณะที่ปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิ 112,024 ล้านบาท มาดูว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในรอบทุกสามปีตลอดที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และในขณะนั้นนายอรรถพลดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วย

โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่ารายได้รวมต่อปีอยู่ที่ 47.8 ล้านบาท แบ่งเป็น

  1. รายได้ประจำประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง 21 ล้านบาท (เฉลี่ย 1.75 ล้านบาทต่อเดือน), เงินโบนัส 12 ล้านบาท และเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนกรรมการ 12.7 ล้านบาท
  2. ส่วนรายได้จากทรัพย์สิน ประกอบด้วยค่าเช่า 5 แสนบาท และดอกเบี้ยเงินปันผล 1.6 ล้านบาท

ขณะที่เวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ดำรงตำแหน่งซีอีโอ ปตท. ซึ่งล่าสุด นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มารับตำแหน่งแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่จะครบวาระ 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567

รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือปลัดฉิ่ง เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง และจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป