ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. คุณภาพอากาศดีทุกเขต 35 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5

GISTDA รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. คุณภาพอากาศดีทุกเขต ภาพรวมประเทศเกินค่ามาตรฐาน 35 จังหวัด สุโขทัยขึ้นแดงนำทะลุ 100 จุดความร้อนไทยทะลุ 1.5 พันจุด “กาญจนบุรี” ยังครองแชมป์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ในกรุงเทพมหานคร พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

ส่วนภาพรวมทั้งประเทศพบ 35 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน โดยมี 9 จังหวัดที่อยู่ในระดับสีแดงที่มีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ สุโขทัย 103.2 ไมโครกรัม ตามด้วยลำพูน 93.5 ไมโครกรัม แพร่ 92.6 ไมโครกรัม กำแพงเพชร 89.8 ไมโครกรัม ลำปาง 86.4 ไมโครกรัม พิษณุโลก 84.5 ไมโครกรัม เลย 84.3 ไมโครกรัม อุตรดิตถ์ 83.6 ไมโครกรัม และน่าน 78.6 ไมโครกรัม

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,583 จุด ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 591 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 431 จุด พื้นที่เกษตร 244 จุด แหล่งชุมชนและอื่น ๆ 178 จุด พื้นที่เขต สปก. 133 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 187 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่กัมพูชา 1,871 จุด ตามด้วย พม่า 1,233 จุด ลาว 714 จุด และเวียดนาม 558 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่