เปิดภาพดาวเทียม Sentinel-2B ชี้ เชียงใหม่ ไฟป่าไหม้วอด กว่า 3 หมื่นไร่

ภาพดาวเทียม Sentinel-2B

GISTDA รายงานภาพจากดาวเทียม Sentinel-2B ชี้เชียงใหม่พบพื้นที่เผาไหม้แล้วกว่า 3 หมื่นไร่ ‘ป่าอนุรักษ์’ นำลิ่ว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน

ข้อมูลจากภาพดาวเทียม Sentinel-2B ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเสียหายแล้วกว่า 30,700 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ทั้งนี้ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีฟ้า), วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีเหลือง) และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีแดง)

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ภาพดาวเทียม Sentinel-2B
ภาพดาวเทียม Sentinel-2B