ราคายาง ทุบสถิติรอบใหม่ พุ่ง 74 บาท/กิโล แล้ว

ยางพารา ยางแผ่น น้ำยาง

ราคายางทุบสถิติรอบใหม่ ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ขยับขึ้นไปที่กิโลกรัมละ 74 บาทแล้ว กยท.ประกาศชัด เดินหน้า 7 นโยบายหนุนเกษตรกร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ข้อมูลสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า ราคาน้ำยางสด กก.ละ 66.80 บาท

ขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ขยับขึ้นไปที่กิโลกรัมละ 74 บาท แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการทุบระดับนิวไฮหลังจากที่เคยขยับขึ้นไปที่ กห.ละ 73.39 บาท/กก. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

“ราคายางย่อตัวลงมาในช่วงตรุษจีน แล้วกลับมาปรับขึ้นรอบนี้้ป็นผลจากการประกาศนโยบายด้านยางพาราที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน ส่วนเรื่องอื่นของขาด ฝนตก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกอันนั้นปลีกย่อยเป็นอยู่ปกติปัจจุบันก็ไม่ต่างจากในอดีต”

โดยก่อนหน้านี้ภารกิจหลักของการยางในปี 2567 ภายใต้นโยบาย “อยู่ได้ พอใจ ยั่งยืน” ไว้ 7 ด้าน ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

1.สร้างตลาดยางมาตรฐานเดียวกัน 500 ตลาดทุกท้องถิ่นทั่วไทย รองรับEU Deforestation-free Products Regulation (EUDR)
2.บริหารจัดการโรคใบร่วงอย่างจริงจัง
3.เร่งออกโฉนดไม้ยางทุกพื้นที่ทั่วไทย
4.สร้างปัจจัยการผลิตแบรนด์การยางเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร
5.ผลิตยางล้อแบรนด์การยางThai tyre
6.สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของสถาบันเกษตรกรเน้นการทำตลาดแบบจริงจัง
7.ติดอาวุธทางความรู้และเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรทุกระดับชั้น

ทั้งนี้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไทย

ราคายาง 19 กุมภาพันธ์ 2567