ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ กางแผนพลิกฟื้นประมงไทย สู่การเป็นเจ้าสมุทร

ธรรมนัส พรหมเผ่า

‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตรฯ กางแผนพลิกฟื้นประมงไทย สู่การเป็นเจ้าสมุทร พร้อมจับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกฟื้นประมงไทย สู่การเป็นเจ้าสมุทรในกติกาสากลโลก” ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา IUU ซึ่งภาคประมงของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล แต่จากการใช้มาตรการ IUU ทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงเปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ได้พยายามแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับบริบทของประมงไทย อีกทั้งยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำ ราคาน้ำมัน การนำเข้าส่งออก และการเก็บภาษี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวประมง