เทสต๊อกข้าวลอตสุดท้าย2ล้านตัน ฟันแพ่ง-อาญากันพ่อค้าเวียนเทียนขาย

แฟ้มภาพ

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐลอตสุดท้าย 2 ล้านตัน มิ.ย.นี้ เพิ่มความเข้มงวดป้องกันข้าวเสื่อมรั่วไหลเข้าสู่ตลาดปกติ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลปริมาณรวม 2 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นข้าวกลุ่มที่ 2 เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 1.5 ล้านตัน และกลุ่มที่ 3 เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 5 แสนตัน โดยหลังจากนั้นจะเปิดให้เอกชนยื่นตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 11 และยื่นซองประมูลในวันที่ 14-15 มิ.ย. 61

“กรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีเอกชนที่ชนะประมูลได้มีการนำข้าวที่ประมูลได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าผิดจริงหรือไม่ ซึ่งก็ต้องหาข้อเท็จจริงต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประมูลข้าวที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการรั่วไหล การนำข้าวที่ประมูลไปแล้วเข้าสู่ตลาดปกติหรือนำไปผิดวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ขั้นตอนที่กรมการค้าต่างประเทศรับผิดชอบในการกำหนดทีโออาร์และเปิดประมูล ได้กำหนดรายละเอียดในทีโออาร์อย่างชัดเจนว่าผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และมีการตรวจสอบ”

หลังจากชนะการประมูลจะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นคู่สัญญา กำหนดเงื่อนไขและบทลงโทษในสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจนรัดกุมในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะการแปรรูปเข้าสู่อุตสาหกรรม หากผู้เสนอซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งขยายขอบเขตความรับผิดชอบของสัญญาให้ครอบคลุมผู้ซื้อทุกทอด กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการรั่วไหลของข้าวที่รัฐระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยจัดทำคู่มือ และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจในการดำเนินการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายข้าวที่รัฐระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ กำกับดูแล ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ อคส.และ อ.ต.ก. ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการรั่วไหลของข้าวที่รัฐระบายสู่อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะทำงานระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธานคณะทำงาน และหัวหน้าคลังสินค้า (อคส.หรือ อ.ต.ก.) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ดำเนินการจัดระบบ การควบคุม และการตรวจสอบกระบวนการ นำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหากพบว่าผู้ใดมีหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญา สามารถส่งหลักฐานให้ทางราชการเพื่อดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมายตามสัญญาได้