ส่งออก 5 เดือนโต 11.55% ทุบสถิติรอบ 7 ปี

คอลัมน์ DATA

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ รายงานส่งออกไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 22,256.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.44% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ขณะที่การนำเข้ามูลค่า 21,053 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.72% โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,203.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนการส่งออก 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2561 มูลค่า 104,031.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.55% สูงสุดในรอบ 7 ปี การนำเข้ามูลค่า 102,154.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินดุลการค้า 1,877.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกขยายตัวมาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 12.6% ต่อเป็นเดือนที่ 15 มีสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ รถยนต์ และส่วนประกอบ เพิ่ม 25.2% เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ เพิ่ม 10.8% เม็ดพลาสติก เพิ่ม 30.1% เคมีภัณฑ์ เพิ่ม 35.8% น้ำมันสำเร็จรูป เพิ่ม 30.7% ส่วน ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ลด 15.2% เครื่องโทรสาร และอุปกรณ์ ลด 15.6%

ขณะที่สินค้าเกษตรขยายตัว 1.5% โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว เพิ่ม 21.1% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป เพิ่ม 6.9% เครื่องดื่ม เพิ่ม 20.4% ทูน่ากระป๋อง เพิ่ม 10.3% ส่วน ยางพารา ลด 17.5% ผัก ผลไม้แช่เย็นแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ลด 9.4% กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป ลด 28.5% น้ำตาลทราย ลด 13.4%

ส่วนตลาดส่งออกสำคัญขยายตัวเกือบทุกตลาด ตลาดหลัก สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น เพิ่ม 8.2% ตลาดศักยภาพสูงเพิ่ม 13.7% โดยเฉพาะจีน อาเซียน 5 ประเทศ CLMV และเกาหลีใต้ ตลาดศักยภาพรอง เพิ่ม 8.4% โดยทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา รัสเซีย และ CIS ส่วนตะวันออกกลาง ลด 14.1%

สำหรับแนวโน้มการส่งออกคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดย สนค.จะปรับเป้าหมายส่งออกอีกครั้งหลังได้ 6 เดือน คาดว่าจะสูงขึ้นเกินไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8%