เที่ยวเมืองรองบูม ดันยอดธุรกิจตั้งใหม่ SEC เทียบ EEC จีนครองแชมป์

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (South Economic Corridor) หรือ SEC ประกอบด้วย 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ช่วง 8 เดือนแรก 2561 มีจำนวน 1,720 ราย เพิ่มขึ้น 8.65% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่รวม 3,610 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธุรกิจจัดตั้งใหม่ที่เติบโตโดดเด่นในพื้นที่ SEC ช่วง 8 เดือน 2561 ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด จำนวน 148 ราย เพิ่มขึ้น 61 รายเทียบกับปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 1.42 เท่า ทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 360 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัวที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวในตลาดหลักอย่างสหรัฐ และยุโรป ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี 2561

แหล่งข่าวระบุต่อว่า สำหรับผลประกอบการรายจังหวัดของธุรกิจในพื้นที่ SEC โดยรายได้รวมจากงบการเงินปี 2560 มีมูลค่า 4.05 แสนล้านบาท เติบโต 5% เทียบกับปี 2559 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นสัดส่วน 53% มาจากการขายส่งน้ำมันปาล์ม ผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตยางแผ่นและยางแท่ง โรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วน 21% จังหวัดชุมพร สัดส่วน 9% และจังหวัดระนอง สัดส่วน 4%

ปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ใน SEC ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 2.19 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 1.25 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของคนไทยมูลค่า 1.13 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 89.88% และการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทยมูลค่า 1.27 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10.12% โดยมีสัญชาติจีนลงทุนมากที่สุด คิดเป็น 17.64% รองลงมาคือฝรั่งเศสสัดส่วน 13.19% และอังกฤษ สัดส่วน 13.16% ส่วนประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนสูงสุดใน SEC คือ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และภัตตาคาร/ร้านอาหาร ส่วนใหญ่ลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงถึง 1.11 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 87.53% ของการลงทุนจากต่างชาติในพืันที่ SEC

“เปรียบเทียบภาพรวมเศรษฐกิจของพื้นที่ SEC กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ SEC เล็กกว่า EEC ประมาณ 5 เท่า แต่การขยายตัวธุรกิจใหม่ใกล้เคียงกัน“ แหล่งข่าวกล่าว 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ