ห้ามเผาอ้อย! สอน.ขอชาวไร่อ้อยห้ามเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาลเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2562 จากอุตุนิยมวิทยา พบว่าอากาศยังคงลอยตัวไม่ดีและมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงนี้อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ และแนะนำออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้กำชับและขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล โดยมีหนังสือไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ พ.ศ. 2561 โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท และมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี จะได้รับเงินเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 70 ของเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบในอัตราตันละ 30 บาท และในกรณีที่เงินเหลือจากการจ่ายคืนให้อ้อยสดคุณภาพดี ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำแต่ละโรงงานพิจารณาจัดทำโครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสดแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบใบ และการขาดแคลนแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น

“สำนักงานอ้อยได้ออกมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ทำความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยว่า การตัดอ้อยไฟไหม้ อาจมีความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสำนักงานอ้อยทั้ง 4 ศูนย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยได้รับแจ้งจากนายรัชชาพงษ์ ด้วงสั้น นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ ว่าในวันที่ 15 มกราคม 2562 สมาคมร่วมกับส่วนราชการในอำเภอตาคลี ทหาร ตำรวจ และโรงงานน้ำตาล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เรื่อง มาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ณ วัดหนองตาพัน ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์”

ทั้งนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำเงินไปพัฒนาแหล่งน้ำ ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และรถตัดอ้อย เพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ลดต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่ และลดปริมาณอ้อยไฟไหม้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ