วิธีแก้ปัญหา “เงินอุดหนุนบุตร” ไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

ไม่ได้รับ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชี

เปิดสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นเงินที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองทุกเดือน เดือนละ 600 บาท

แต่สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเงินไม่เข้าบัญชีตามเวลาที่กำหนด เพจเฟซบุ๊ก “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ได้อธิบายสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้

หากตรวจสอบในระบบผ่านเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th แล้วพบว่ามีสถานะ E20 ซึ่งแปลว่า “ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน” ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากอาจเกิดจากข้อผิดพลาดตามกรณีเหล่านี้

วิธีแก้ไขกรณีไม่ได้รับเงิน

กรณีที่ 1 ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

  • เลขบัตรประจำตัว ของ เด็กแรกเกิด
  • วันเดือนปีเกิด ของ เด็กแรกเกิด
  • หากต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรณีที่ 2 หากพบว่า บัญชีปิดไปแล้ว บัญชีทอดทิ้ง ไม่พบบัญชี ไม่มีบัญชี เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือบัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Credit)

วิธีแก้ไข ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อเปิดบัญชีใหม่

  • เปิดบัญชีกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • เลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ 3 ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร Promptpay หรือเคยสมัครแล้วแต่ยกเลิกการใช้งานไป

วิธีแก้ไข ให้ผู้ลงทะเบียนเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง

  • ติดต่อธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยสำหรับธนาคารดังต่อไปนี้ ต้องผูกพร้อมเพย์: กรุงเทพ, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย, ทหารไทย, ทิสโก้, ไทยพาณิชย์, ธนชาต, แลนด์แอนด์เฮ้าส์, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) และอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อเปิดบัญชีใหม่ เปิดบัญชีกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. โดยเลือกเพียงธนาคารเดียว แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ 4 เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบบัญชีที่ขอรับเงินอุดหนุนว่ามีความถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ หากพบว่าต้องแก้ขข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน โดยต้องแก้ไขให้ทันภายในวันที่ 25 ของเดือน จึงจะมีผลการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป

ผู้ลงทะเบียนส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ พมจ. ขณะที่ผู้ลงทะเบียนใน กทม. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามวันเวลาราชการ

ประชาชนสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147 และ 152 ในเวลาราชการ หรือโทรสายด่วน พม. ที่เบอร์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ