วิธีเช็คสิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร” วันที่โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือน

เท้าเด็กทารก

เปิดวิธีเช็ค “เงินอุดหนุนบุตร” ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวนราว 1.45 ล้านคน ด้วยการสนับสนุนเงิน ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท ต่อเดือน หรือที่เรียกว่า เงินอุดหนุนบุตร ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” จำนวนราว 13 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มครอบครัวของเด็กแรกเกิดจำนวน 1.45 ล้านรายนี้ด้วย โดยแต่ละคนจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,000 บาท

สำหรับการโอนเงินในรอบเดือนมิถุนายนนี้ เงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันนี้ (10 มิถุนายน 2563) ตามกำหนดการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถโอนในส่วนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอีก 2,000 บาท (ของงวดเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน) ได้ในวันเดียวกันหรือไม่

นอกจากนี้ ในรอบเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จะมีเงินเข้าบัญชีสมบทอีก 1,000 บาท รวมเป็น 1,600 บาท หลังจากนั้นจะได้รับเงินในจำนวนปกติ คือ 600 บาท จนบุตรมีอายุถึง 6 ขวบ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร

1. เข้าเว็บไซต์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทาง

ระบบตรวจสอบสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ โดยกรอกตัวหนังสือที่เห็นในพื้นที่สีดำตามในรูปด้านบน

5. กด “ค้นหาข้อมูล”

กำหนดการโอนจ่ายเงิน ปี 2563


สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้อธิบายไว้ดังนี้

  • งวดเดือน ม.ค. โอนวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63
  • งวดเดือน ก.พ. โอนวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63
  • งวดเดือน มี.ค. โอนวันอังคารที่ 10 มี.ค. 63
  • งวดเดือน เม.ย. โอนวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63
  • งวดเดือน พ.ค. โอนวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63
  • งวดเดือน มิ.ย. โอนวันพุธที่ 10 มิ.ย. 63
  • งวดเดือน ก.ค. โอนวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63
  • งวดเดือน ส.ค. โอนวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 63
  • งวดเดือน ก.ย. โอนวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63