อ้อยไฟไหม้ลดลงกว่าครึ่ง เหลือแค่ 26.36% คาดปิดหีบปี 63/64 มี.ค. 66.26 ล้านตัน

อ้อย

99 วัน มีอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 63/64 รวม 66.26 ล้านตันลดลงจากปีก่อน แต่ยิลด์สูงค่าความหวานเฉลี่ย 12.90 ซี.ซี.เอส. สูงที่สุดในรอบหลายปี ได้น้ำตาล 75.07 ล้านกระสอบ หลังชาวไร่ร่วมใจส่งอ้อยสดถึง 73.64% คาดปิดหีบไม่เกินมีนาคมนี้

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า การดำเนินการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ของโรงงานทั้ง 57 โรง จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หลังเปิดหีบมาแล้ว 99 วัน

พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 66.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อนที่มีอ้อยหีบ 74.49 ล้านตันเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงการเพาะปลูก ประกอบกับชาวไร่มองว่าราคาอ้อยปีหน้าจะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงกันอ้อยบางส่วนไว้ทำพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกส่งผลทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยภาพรวมปีนี้ลดลง

               

อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือระหว่างโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ในการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพหีบสกัดเป็นน้ำตาล ทำให้มีสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าหีบคิดเป็น 73.64% และอ้อยไฟไหม้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือลดลงเหลือ 26.36% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เกือบ 49.80%

นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) โดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นหรืออยู่ที่ 113.28 กิโลกรัมต่อตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลโดยรวมได้ทั้งสิ้น 75.07 ล้านกระสอบ

ทั้งนี้ โรงงงานน้ำตาล ประเมินว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตนี้ได้ โดยในระหว่างนี้จะเร่งสำรวจอ้อยค้างไร่เพื่อป้องกันอ้อยที่ยังหลงเหลือ พร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์สภาพอากาศภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตถัดไปได้

“คุณภาพอ้อยเข้าหีบดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดส่งอ้อยสดอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ส่งผลทำให้ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้น แม้ปีนี้ปริมาณอ้อยจะลดลงจากปีก่อน โดยขณะนี้หลายโรงงานได้ทยอยปิดหีบอ้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ก็สามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 อย่างเป็นทางการ”

ขณะเดียวกัน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จะมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีกแน่นอน โดยเฉพาะชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด โดยเบื้องต้นยังคงใช้วงเงินเท่าเดิมหรือประมาณ 6,800 ล้านบา