กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครสินค้า-บริการ 300 กิจการ ขายบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดพื้นที่ขายให้กับสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย ประจำปี 2564 เป้าหมาย 300 กิจการ

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ” ประจำปี 2564 และกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับสมัครธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 300 กิจการ ที่จะนำสินค้าหรือบริการเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์บนเว็บไซต์ของดีทั่วไทย www.kongdeetourthai.com

โดยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการจากทั่วประเทศ (e-Directory) ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างเข้มข้น และอยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ ซึ่งสินค้าและบริการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำหน่ายในเว็บไซต์ จะมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น และที่สำคัญ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีคุณภาพ มาตรฐานที่ดี

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับโอกาสและสิทธิพิเศษมากมาย เช่น 1.การประชาสัมพันธ์สินค้า บริการผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย 2.การจัดทำสื่อโฆษณาสำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Social Media และ Platform ตลาดออนไลน์ ได้แก่ คลิปวิดีโอความยาว 30 วินาที การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ การใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบเห็นของดีทั่วไทยมากขึ้น นำไปสู่การสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมา

3.การเข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์กับคุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการใช้สื่อออนไลน์ทำการตลาด 4.การเข้าร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดร่วมกับพันธมิตรของกรมฯ และ 5.โอกาสรับรางวัล The Best Seller TOP 10 ของดีทั่วไทย ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องหมายการันตีร้านค้าให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

“การดำเนินธุรกิจในยุคนี้ เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ก็พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่การที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนนับเป็นเรื่องที่ท้าทาย ประกอบกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า และการสร้างตลาด ก็ยังเป็นข้อจำกัดของธุรกิจขนาดเล็ก

กรมฯ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น และช่วยพัฒนาทักษะการขาย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการตลาด เพื่อรองรับการตลาดยุค New Normal เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจไทยได้อย่างยั่งยืน” นายทศพลกล่าว

สำหรับธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 เม.ย.2564 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 063 935 8400