กลุ่มศรีตรัง ได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม พร้อมฉีดพนักงาน 13,000 โดส สัปดาห์หน้า

วัคซ๊นซิโนฟาร์ม
Robert ATANASOVSKI / AFP

“กลุ่มศรีตรัง” จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้พนักงานทุกคน 13,000 โดส เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ คาดเริ่มฉีดสัปดาห์หน้า พร้อมขอขอบพระคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรวัคซีน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของโลก เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานได้เพียงพอ รวมทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยเบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีนแก่พนักงานครั้งนี้

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

“บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังจึงมีนโยบายเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในประเทศโดยเร็ว”


นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน

โดยวางแผนเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่พนักงานในทุกโรงงานของ STGT โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระแก่ภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลในการกลับมาเปิดประเทศภายใน 120 วัน

จริญญา จิโรจน์กุล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ