อนุมัติงบฯกลาง 824 ล้าน สกัดอหิวาต์แอฟริกา-ลัมปีสกิน

ครม.อนุมัติงบฯกลาง 824 ล้านบาท จัดการโรคระบาดในสัตว์ เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วงเงิน 140 ล้านบาท และเพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

น.ส.รัชดากล่าวว่า การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า วงเงิน 140 ล้านบาท ใช้เป็นค่าชดเชยสุกรที่ถูกทำลาย ซึ่งเป็นสุกรที่เข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรค โดยผลตรวจเลือดสุกรที่ถูกทำลายนั้นไม่พบการติดเชื้อโรค ASF แต่อย่างใด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัย และทำลายเชื้อโรคหรือซากสัตว์

ในภาพรวมสถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน มีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบการระบาดในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อปลายปี 2561 และล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 พบการระบาดในประเทศมาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา เป็นต้น แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบฯกลางปี 2563 จำนวน 523 ล้านบาท และงบฯกลางปี 2564 จำนวน 279 ล้านบาท


น.ส.รัชดากล่าวว่า การควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 5 ล้านโดส เพิ่มเติมจากที่นำเข้าก่อนหน้านี้ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและฟื้นฟูบำรุงสุขภาพโคกระบือ 200,000 ตัว และ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่างฉีดวัคซีนและรักษา

น.ส.รัชดากล่าวว่า เนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ เป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ขณะนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากพืช คาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ จะมีการรายงานผลการพัฒนาวัคซีนจากพืชอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีนจากพืชสำหรับการป้องกันโรคอื่น ๆ ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ