กสร.แนะ “นายจ้าง” จัดสวัสดิการยืดหยุ่นลูกจ้างทุกวัย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์และวิวัฒนาการด้านแรงงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความแตกต่างในช่วงวัยของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ การจัดสวัสดิการในรูปแบบเดิมจึงไม่ตอบสนองความต้องการของลูกจ้างทั้งหมด กสร.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการ จึงได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการในรูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่น ซึ่งลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดรูปแบบของสวัสดิการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทั้งในเรื่องของวัย เพศ วิถีการดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ โดยกำหนดงบประมาณและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเลือกเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าสมาชิกสถานที่ออกกำลังกาย ค่าตรวจสุขภาพ หรือ กำหนดเป็นชุดสวัสดิการให้ลูกจ้างเลือก เป็นต้น

“การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เป็นรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับการบริหารแรงงานในยุคปัจจุบันที่มีลูกจ้างหลายวัยทำงานร่วมกัน มีความต้องการและวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นจะทำให้ลูกจ้างมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ลดความขัดแย้งด้านแรงงาน และผลิตภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการแรงงานของนายจ้างก็จะคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สถานประกอบกิจการ” นายอนันต์ชัย กล่าว

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ