พาณิชย์เปิดตัวฮีโร่ BCG 50 รายแรก ดันแข่งขันในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปั้นทีมฮีโร่ 50 ราย “50 BCG Heroes” เตรียมพาเจาะตลาดโลกและเป็นกระบอกเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ เล็งปั้น BCG ฮีโร่ 500 ราย ภายในปี 2565 พร้อมผุดแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” ชวนทุกคน “ปรับและเปลี่ยน” เพื่อความยั่งยืนและเป็นแต้มต่อคู่แข่งในเวทีการค้า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กล่าวว่า ตลาดโลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลบางประเทศได้นำประเด็นนี้มากำหนดเป็นนโยบายและกฎระเบียบทางการค้า จนอาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อแข่งขันในอนาคต ไม่ว่าจะในขั้นตอนการแสวงหาวัตถุดิบที่ไม่ทำลายธรรมชาติ กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการขนส่งคาร์บอนต่ำ ดังนั้น กรมจึงมีแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดล “BCG : Bio Circular Green Economy” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าในตลาดโลก เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้าน BCG อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพาณิชย์ได้รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 50 แบรนด์ในสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ใช้โมเดลธุรกิจ BCG ในการเพิ่มมูลค่า และมีสินค้าที่น่าสนใจตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของยุค New Normal

โดยเฟ้นหาตัวจริง พิจารณาการใช้วัตถุดิบจากเศษเหลือ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบฐานชีวภาพ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการออกแบบให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Hero list กลุ่มนำร่องกลุ่มแรกที่กระทรวงวางแผนจะพาไปเจาะตลาดต่างประเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีให้กับประเทศนายภูสิตกล่าวอีกว่า สำหรับเป้าหมายในปี 2565 กรมมุ่งหวังจะสร้างผู้ประกอบการ BCG 500 ราย ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของประเทศจากกลุ่ม BCG มากขึ้น สอดคล้องตามเป้าหมายของวาระแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนมูลค่า GDP ของ BCG จาก 21% เป็น 24% ใน 5 ปี (จาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท) โดยในปี 2565 กรมจะบุกเจาะตลาดที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเวทีที่มีการหยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อม อาทิ ตลาดยุโรป เน้นสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ตลาดออสเตรเลีย และตลาดเกาหลี เป็นต้น

ตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปลายปีหน้า กรมจะผลักดันแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” ซึ่งเป็นการเล่นคำว่า BCG เชิญชวนให้ทุกคนหันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าไม่ฝากความหวังไว้กับใคร แต่เริ่มได้ที่ตัวคุณ! โดยมีเป้าหมายที่จะสื่อสารกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งในประเทศ และเผยแพร่ไปในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ ตลอดจนองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ของกรม

แคมเปญ BCG : Be the ChanGe เป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอ “Bio Circular Green Economy” ไปยังผู้ซื้อผู้บริโภคชาวต่างชาติด้วยมุมมองการเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกดีขึ้น โดยกรมได้ริเริ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ทุกคน เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีสากลและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย สื่อที่จัดทำมีหลายรูปแบบ อาทิ Key Visual campaign BCG Thailand #BetheChanGe

นอกจากนี้ กรมยังได้จัดทำคลิป “BCG คืออะไร สำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย BCG ได้ง่ายขึ้น และยังมีผลงาน BCG อื่น ๆ จากโครงการในปีที่ผ่านมา อาทิ แค็ตตาล็อกต่าง ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก facebook : Design Ditp หรือ เว็บไซต์ https://www.thaigroove.com/bcgheroes/


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ