ส่องราคาไข่ไก่ย้อนหลัง 5 ปี

เปิดราคาไข่ไก่ย้อนหลัง 5 ปี หลังพาณิชย์ขอความร่วมมือตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไม่เกินฟองละ 3.10 บาท จากเดิมที่ประกาศราคา 3.20 บาท 1 มี.ค.65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า แม้ว่าสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จะยอมแบกรับภาระต้นทุนและจะตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 3.10 บาท นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากประกาศปรับขึ้นจาก 2.90 เป็น 3.20 บาท หรือแผงละ 6 บาท ได้เพียง 2 วัน นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2565

ในส่วนของราคาไข่ไก่ขายปลีก จำหน่ายฟองละ 3.20 บาท โดยข้อมูลจากสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ราคา 3.20 บาทถือเป็นราคาที่สูงสุด หากดูย้อนราคาในช่วง 5 ปี นับจาก ปี 2560 ที่จำหน่าย ฟองละ 2.30 บาท และเคยขึ้นไปสูงสุด เมื่อ 2 มิถุนายน 2564 เท่ากับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ราคาไข่ไก่เปลี่ยนแปลงไปถึง 0.90บาท

โดยคาดว่า ปัจจัยหลัก จากต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น และการบริหารจัดการนโยบายด้านไข่ไก่ และแม่พันธุ์ไก่ไข่ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับผลผลิตที่ออกสู่ตลาด