ผักชีแตะ 120 บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอม-ขึ้นฉ่าย ปรับขึ้นด้วย

ต้นหอม

ราคาผักชีพุ่งแตะ 120 บาทต่อกิโลกรัม สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม “ต้นหอม-ขึ้นฉ่าย” ปรับขึ้นด้วย

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ข่าวสดอ้างอิงรายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยแนวโน้มราคาพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ เริ่มจากราคามะนาว ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีราคาขายส่งปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มะนาวเบอร์ 1-2 ปรับราคาขึ้นรวม 3.02 บาท/ลูก เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ลูกละ 1.98 บาท เดือนกุมภาพันธ์ ลูกละ 4.43 บาท และเดือนมีนาคม ลูกละ 4.5-5 บาท

ส่วนมะนาวเบอร์ 3-4 ราคาปรับเพิ่มขึ้นรวม 3.02 บาท/ลูก เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2565 โดยเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ลูกละ  0.98 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 3.43 บาท และเดือนมีนาคม 3.5-4 บาท

               

นอกจากนี้ ราคาขายส่งผักสด 3 รายการ ยังปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2565 เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม เพราะเป็นผักที่อ่อนไหวเน่าเสียง่าย ประกอบด้วย

1. ผักชีราคาปรับเพิ่มขึ้นรวม 80.77 บาท/กิโลกรัม โดยเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 39.25 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 93.42 บาท และเดือนมีนาคม 110-120 บาท

2. ต้นหอมราคาปรับเพิ่มขึ้นรวม 24.95 บาท/กิโลกรัม โดยเดือนมกราคมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 26.63 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 51.58บาท และเดือนมีนาคม 50 บาท

3. ขึ้นฉ่ายราคาปรับเพิ่มขึ้นรวม 49.37 บาท/กิโลกรัม โดยราคาเดือนมกราคมอยู่ที่กิโลกรัมละ 25.63 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 41.45 บาท และเดือนมีนาคม 70-75 บาท

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดเทศบาล 2 เขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี ราคาผักชีเคยปรับราคาสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 400 บาท โดยแม่ค้าบอกว่าเป็นราคาส่งที่สูงมากตั้งแต่ขายผักมากว่า 42 ปี