กรมพัฒน์ จับมือ ไทยพาณิชย์ ยกระดับร้านโชห่วย สู่โลกไร้เงินสด

ทศพล ทังสุบุตร - อรรัตน์ ชุติมิต
ทศพล ทังสุบุตร - อรรัตน์ ชุติมิต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยยกระดับร้านค้าชุมชนไทย ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ และสมาร์ทโชห่วย เผยจะช่วยปรับโฉมร้านค้าเข้าสู่โลกไร้เงินสด ผ่านแอปพลิเคชั่นแม่มณี เสริมองค์ความรู้ ให้สินเชื่อขยายกิจการ และช่วยขยายช่องทางการตลาด

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าชุมชน เข้าสู่โลกดิจิทัล ครอบคลุมทั้งร้านค้าชุมชนไทย (Smart Local) ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) และสมาร์ทโชห่วย

โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมที่หลากหลายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ พร้อมช่วยผลักดันร้านค้าชุมชนเข้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

 

“กรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง”

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกดิจิทัล และช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารเพราะโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับวิธีการขายเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารไทยพาณิชย์ จะครอบคลุม 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.ปรับโฉมร้านค้าเข้าสู่โลกไร้เงินสด ให้มีเครื่องมือรองรับการชำระเงินครบวงจร (Digital Payment) รับชำระค่าสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด รองรับทั้งบัตรเครดิต เดบิต และการผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นแม่มณี พร้อมขยายตัวเป็นร้านค้าออนไลน์กับ “มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ”

2.กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถปรับตัวและเดินหน้าประกอบธุรกิจผ่านระบบ e-commerce อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อขยายกิจการแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้

4.ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการชุมชนที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้าน พร้อมรับชำระค่าสินค้าด้วยแอปพลิเคชันแม่มณีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 e-Mail : [email protected] และ www.dbd.go.th หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Call Center โทร 02 777 7777 และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ