กนอ.จัดเต็มโปรฟรีค่าเช่า3ปีดันลงทุน “นิคมสะเดา”

นักลงทุนต่างชาติแห่ชมพื้นที่นิคมอุตฯสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 หลังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เปิดประเทศให้นักลงทุนสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ กนอ.จัดเต็มโปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุน ฟรีค่าเช่า 3 ปี-ฟรีค่าบริการรักษาบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 3 ปีแรก ลดค่าเช่าปีที่ 4 ลง 25% เปิดจองเช่าถึง 30 กันยายน 2565

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมในพิธีตั้งศาลพระภูมิในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 จังหวัดสงขลา ว่า หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จนนำไปสู่การเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น และกลายเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้จากที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมในกำกับของ กนอ.ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ทั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

และโครงการนิมคอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจาก JETRO Bangkok

วีริศ อัมระปาล
วีริศ อัมระปาล

ซึ่ง กนอ.ได้นำเสนอศักยภาพเชิงพื้นที่ ความพร้อมด้านการลงทุน ทั้งในส่วนของระบบสาธารณูปโภค การให้บริการและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนในจังหวัดสงขลา เพื่อดึงดูดภาคเอกชนญี่ปุ่นให้มาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อกระจายการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยางพารา

ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐซาบาห์ และรัฐสลังงอร์ (Ministry of Industrial Development of Sabah Government and Selangor State Government) จากประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการชักจูงนักลงทุนมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และยังมีการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตร่วมด้วย

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 ปัจจุบันมีความพร้อมรองรับการลงทุน 100% โดยมีผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ดำเนินธุรกิจแล้ว 3 ราย บนพื้นที่ให้เช่าประมาณ 166.895 ไร่ จากพื้นที่ให้เช่าประมาณ 346.556 ไร่ และเหลือพื้นที่ให้เช่าอีกเพียง 108 ไร่เท่านั้น จากพื้นที่โครงการในระยะที่ 1 ทั้งหมดประมาณ 629 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา โดยพื้นที่ที่เหลือประมาณ 282.869 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว

“จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 หลัก ๆ คือ ศักยภาพเชิงพื้นที่ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (SEZ) ใกล้กับด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอัตราการส่งออกสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนั้น พื้นที่ยังเอื้อต่อธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่ง และธุรกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการในนิคม มีการคมนาคมที่สะดวกโดยเดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน ภายในพื้นที่นิคมมีการบริหารจัดการมลพิษ ลดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และที่สำคัญ การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 ยังได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสูงสุด 13 ปี ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ SEZ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย” นายวีริศกล่าว

นอกจากนี้ กนอ.ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) ระยะที่ 1 โดยผู้เช่ารายใหม่ได้รับสิทธิฟรี ค่าเช่า 3 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากับ กนอ. และฟรีค่าบริการรักษาบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 3 ปีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. ขณะที่ผู้เช่ารายเดิมก็ได้รับสิทธิฟรี ค่าเช่า 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ฟรี ค่าบริการรักษาบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 3 ปีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. และยังได้ส่วนลด 25% ของค่าเช่าที่ดินในปีที่ 4 อีกด้วย

Advertisement