ราคาน้ำมัน โซฮอล์ เบนซิน ลดราคา 50 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตี 5

ีราคาน้ำมัน

PTT Station – บางจากฯ แจ้งปรับราคาน้ำมัน โซฮอล์ เบนซิน ลดราคา 50 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตี 5 เว้น E85 ลดลง 30 สตางค์/ลิตร 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง -0.50 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง -0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 19 ก.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 45.66 บาท/ลิตร
 • GSH95 = 38.25 บาท/ลิตร
 • E20 = 37.14 บาท/ลิตร
 • GSH91 = 37.98 บาท/ลิตร
 • E85 = 33.34 บาท/ลิตร
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.74 บาท/ลิตร
 • HSD-B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • HSD-B10 = 34.94 บาท/ลิตร
 • HSD-B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 46.36 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

               

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -50 สต. ยกเว้น E85 -30 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซล เฉพาะ Premium Diesel S B7 -50 สต.

 • GSH95S EVO 38.25 บาท/ลิตร
 • GSH91S EVO 37.98 บาท/ลิตร
 • GSH E20S EVO 37.14 บาท/ลิตร
 • GSH E85S EVO 33.34 บาท/ลิตร
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท/ลิตร
 • Hi Diesel S 34.94 บาท/ลิตร
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท/ลิตร
 • Hi Premium Diesel S B7 48.86 บาท/ลิตร

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)