มาเลเซียเตรียมนำเข้าข้าวไทยเพิ่ม พาณิชย์-สมาคมผู้ส่งออกหารือ BERNAS

มาเลเซียเตรียมนำเข้าข้าวไทยเพิ่ม พาณิชย์-สมาคมผู้ส่งออกหารือ BERNAS
(Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

กรมการค้าต่างประเทศจับมือทูตพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวของรัฐบาลมาเลเซีย (BERNAS) โชว์ไทยเป็นแหล่งส่งออกข้าวรายสำคัญของโลก 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมฯ ประชุมหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวของรัฐบาลมาเลเซีย (Padiberas Nasional Berhad : BERNAS) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะเซลส์แมนประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ผ่านระบบ Video Conference

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวและข้อมูลตลาดข้าวในมาเลเซีย เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังมาเลเซียในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งเป็นคู่ค้าข้าวรายสำคัญของไทยมาอย่างยาวนาน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือในประเด็นความพร้อมของไทยที่จะเป็นแหล่งส่งออกข้าว ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้ ผลผลิตข้าวของมาเลเซียที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าโดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวขาว และไทยถือเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักของมาเลเซียมาโดยตลอด

เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและนิยมบริโภคข้าวไทย จึงคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ตลาดมาเลเซียจะมีความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น และจะมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย รวมทั้งสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับเครือข่ายห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรวมจำนวนกว่า 100 สาขา ทั่วมาเลเซีย การสาธิตการทำอาหารจากข้าวไทยร่วมกับร้านอาหาร Thai Select และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ซื้อมาเลเซียได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก เนื่องจากผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

สำหรับการประชุมหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของไทย เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในระยะต่อไปกรมมีแผนหารือกับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ข้าวไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากสถิติกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ก.ค. 2565 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 3.99 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,106 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 70,340 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 58.28% และ 34.16% ตามลำดับ


โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 7 ล้านตัน